Västernorrland

Ännu större minus i landstinget

Landstingets ekonomi går tungt
Det prognostiserade underskottet för 2011 är på 52 miljoner. Själva sjukvården går ännu sämre med ett underskott på 70 miljoner.

Det i sin tur pekar mot ännu sämre siffror inom några år.  Just nu saknas det 446 miljoner kronor för att verksamheten ska vara helt finansierad med dom buffertar och överskott som behövs för att landstinget ska ha god ekonomisk hushållning, säger ekonomidirektör Gösta Burlin om de tre kommande åren.

När landstingsrådet Per Wahlberg (M) gick upp för sitt första inlägg var han också självkritisk.

– Delårsbokslutet är ingen munter läsning. Vi ser dessutom minskade skatteintäkter framför oss de kommande åren så vi har några hårda år framför oss. Men vi ska komma ut ur detta starka för att gå in i en region med Jämtland.

Och lösningen framför allt är Samordning menar han; samordning mellan sjukhusen och mellan olika enheter i landstinget.

– Vi borde starta ett FOTH-projekt. FOTH skulle stå för Från Ord Till Handling. Det vore hög tid att starta ett sånt projekt, säger Per Wahlberg.