BKN: Hushållen borde amortera mer på bostaden

1:35 min

Statliga Bostadskreditsnämnden, BKN, menar att hushållens amorteringstakt måste öka radikalt för att minska den sårbarhet som överbelåning kan framkalla. BKN anser att målet bör vara att hushållen betalar av lånen under åren de arbetar.

Enligt Bengt Hansson, marknadsanalytiker hos BKN, är det en vinst för samhället:

– Idag tar det 125 år för ett genomsnittligt hushåll att betala tillbaka lånet för en bostadsrätt, och 71 år för villaägaren.

Bengt Hansson hos Bostadskreditsnämnden, BKN, tycker att det är alldeles för lång tid. De anser att cirka 40 år är en bättre amorteringstid, vilket skulle innebära att de flesta blir skuldfria lagom till pensionen, säger han.

Att minska amorteringstiden med 85 år för en bostadsrättsägare innebär kraftiga förändringar eftersom avbetalningen ökar markant.

Var man kan ta pengarna ifrån och hur förändringarna kommer att påverka övrig tillväxt vill inte BKN uttala sig om.

Däremot anser de att införandet av nya amorteringstider bör ta lång tid för att både låntagarna och marknaden ska få en mjukstart.

BKN tycker att en förändring behövs för att skydda samhället från kraftiga ras och stora bubblor och ett steg på vägen är också ny myndighet som hanterar ämnet.

– Jag tycker att det borde bildas en myndighet i Sverige som bevakar skulduppbyggnad och tillgångspriser. Det har kommit i bakgrunden i dag, säger Bengt Hansson.