EU kritiseras för att vilja styra forskningen för hårt

1:55 min

EU är världens största forskningsfinansiär och delar ut 50 miljarder euro mellan 2007 och 2013. Nu planeras ännu större satsningar. Om en månad lägger EU-kommissionen ett förslag om en kraftig ökning av gemenskapens forskningsbudget, och nyligen presenterades en plan för hur universitet och högskolor bör moderniseras. Men kritiker tycker att EU:s planer gör forskningen mindre fri.

Forskning blir en allt mer central del i EU-samarbetet och i september presenterade EU-kommissionen en rapport om hur Europas högre lärosäten bör moderniseras. EU vill att universiteten ska samarbeta närmare med näringslivet, med förhoppningen att det snabbare ska generera uppfinningar som skapar jobb och välfärd.

Men på en internationell konferens om forskningsplanering i Berlin i Tyskland har planerna fått kritik.

– Att universiteten har en viktig roll inom grundforskningen, det nämns inte ens i den här rapporten, säger Carsten Dreher som leder en avdelning för långsiktig forskningsplanering på Freie Universität i Berlin.

På konferensen i Berlin pekade flera talare på vikten av en fri och obunden grundforskning. Det är så verkligt banbrytande vetenskapliga genombrott uppstår, menar kritikerna, inte genom planering.

Men Carsten Dreher menar att styrningen över vad universiteten ska forska på blir allt hårdare och att EU verkar se på universiteten som fabriker med uppgift att spotta ur sig personal till företagen.

På konferensen var många också kritiska till den byråkrati som det innebär att delta i EU:s forskningsprogram.

– Och som planerna ser ut nu blir det i framtiden ännu mer papperarbete för forskarna och ännu mer detaljstyrning från EU, befarar Carsten Dreher.

– Ändå måste man ge EU en chans också.ö Det säger Erik Overland, norsk framtidsforskare som deltar i EU:s forskningsprogram. Byråkrati är ett stort problem men mycket görs just nu för att avskaffa den. Det pågår ett ambitiöst arbete för att lätta upp processerna och att det ska bli lättare och mer effektivt att bedriva forskning genom EU-program, säger Erik Overland.

Reporter Marcus Hansson

vet@sverigesradio.se