SVENLJUNGA

Svenljunga kördes över - kommunen blir vargkandidat

1:22 min

Länsstyrelsen förordar nu Östra Frölunda i södra Svenljunga som ett lämpligt ställe för en eventuell utplacering av varg. Tillsammans med fyra andra kommuner protesterar nu Svenljunga mot beslutet.

Bakgrunden till dagens beslut är att regeringen satt som mål att stärka den svenska vargstammen genetiskt, och därför ska ett antal vuxna djur flyttas från Lappland till andra områden i Sverige de närmaste åren.

Därför har åtta länsstyrelser fått i uppdrag att föreslå två områden i respektive län för utsättning av varg enligt nio kriterier, bland annat ska det vara låg täthet av betande tamdjur och långt till motorvägar och järnväg.


Inget ställe är helt bra

Nu har viltförvaltningsdelegationen på Länsstyrelsen slutligen pekat ut två lämpliga områden i Västra Götaland, och det blev som Svenljunga kommun fruktat: Östra Frölunda blir ett område, terrängen mellan Töreboda och Karlsborg i Skaraborg det andra.

– Våra tjänstemän har konstaterat att områdena var minst olämpliga för utplacering av varg. Det betyder inte att vi har tagit ställning för om vi tycker det är lämpligt eller ej att sätta ut varg, säger landshövding Lars Bäckström.

Delegationen konstaterade samtidigt att det egentligen inte finns några områden i Västra Götaland som på ett bra sätt uppfyller kriterierna, och fyra av dom närvarande ledamöterna valde att inte delta i beslutet.


Protestbrev, men för sent
När Länsstyrelsen för en vecka sedan höll informationsmöte för kommunborna om att Svenljunga kunde bli ett vargområde var motståndet stort bland besökarna.

Idag sällade sig kommunen till invånarna. Tillsammans med de kringliggande kommunerna Tranemo, Ulricehamn, Mark och Falkenberg har man skickat in ett brev till Länsstyrelsen där man protesterar mot gårdagens beslut.
Frågan är betydligt bredare än Svenljungas gränser. Om varg skulle placeras ut finns inga som garantier för att de sedan stannar där.

Svenljungas kommunalråd Eva Johansson är besviken idag.

– Jag är ju inte helt nöjd. Jag hade hoppats att man skulle lyssna på det här massiva motståndet på mötet, och det här brevet som vi skrivit där vi tydligt säger att vi motsätter oss förslaget. Vi tycker inte det är en dialog, utan ställs nu inför fullbordat faktum.

I brevet kommunerna skickat in skriver man att man värnar om öppna betesmarker och att det betande boskapet i området, som hittills ökat stort på sistone, kommer ta stor skada av vargen.

Om viljan att satsa på djurhållning minskar blir priset alldeles för högt, särskilt i en kommun som på alla vis vill gynna landsbygdens utveckling. Inplantering av varg innebär stora kostnader för stängsel och rivna djur.

Vi vill samtidigt påpeka att vi är starkt kritiska till att kommunerna inte blivit involverade i en fråga som så uppenbart berör våra invånare. Frågan väcker både oro och
känslor, sällan har vi sett så starka protester och välbesökta möten.

Protesterna har noterats
Landshövding Lars Bäckström säger att man tagit med ortsbefolkningens åsikter om varg i remissen som man skickat in till regeringen.

– Självklart har vi det. Formuleringen var "området som ligger i Svenljunga kommun uppfyller huvudparten av kriterierna, men det finns ett stort motstånd mot att sätta ut varg i området".

Rekommendationerna från Länsstyrelserna går nu till regeringen, och det är sedan på den nivån som man beslutar om varg ska placeras ut, och i så fall var.