Valdemarsvik

Nu inleds saneringen av Valdemarsviken

1:33 min

Efter många turer kan saneringen av den hårt förorenade Valdemarsviken nu dras i gång. Det belgiska företaget DEC NV vann upphandlingen och får kontraktet för 244 miljoner kronor. Enligt kommunen ska arbetet påbörjas vid årsskiftet.

- Vi har kommit så långt i upphandlingen att vi har tilldelat en entreprenad. Vår målsättning och förhoppning är att vi ska komma i gång redan vid nyår med fysiska aktiviteter, säger Thomas Örnberg, teknisk chef på Valdemarsviks kommun.

Utsläppen från ett stort garveri från 1873 till 1959 har gjort botten i Valdemarsviken kraftigt förorenad av tungmetaller. Sanering av havsbotten är därför nödvändig. Men projektet har försenats flera gånger bland annat på grund av överklagande och att upphandlingen behövts göras om. Men nu är det klart att det belgiska företaget DEC NV får kontraktet och utför arbetet för 244 miljoner kronor. Vid årsskiftet är det tänkt att arbetet kan dras i gång.

- Först ska vi stabilisera en del områden där det finns skredrisk, det är inre hamn och ut mot Sahlinsområdet. Sedan ska vi iordningställa och förstärka ett landområde på Grännäs, sedan ska vi muddra och lägga de förorenade massorna där, förklarar Thomas Örnberg.

Genom saneringen kommer viken att muddras och avlastas från stora mängder förorenade sediment. Omkring 400 ton krom kommer att omhändertas och säkerställas genom en landfyllnad intill Grännäs fritidsområde.

Hur kommer Valdemarsviksborna att märka av det här arbetet?

- Det är klart att ett sådant här stort projekt kommer att påverka på ett eller annat vis. Men jag tror inte att det kommer att bli särskilt stora störningar.

Till december 2015 ska saneringsarbetet vara klart.