Lönebesked till Saabanställda ska komma i dag

Saab kommer att lämna besked om de anställdas löner senare under dagen, säger Saabs informationsdirektör Eric Geers.

Under tiden rekonstruktion av företaget pågår täcks de anställdas löner av lönegarantin. Länsstyrelsen har skickat pengarna till Saab, men pengarna har alltså ännu inte betalats ut.

I dag ska också Saab-ledningen förklara för tingsrätten i Vänersborg varför rekonstruktionen ska fortsätta.

Diskussionerna med Saabs kinesiska partners Panga Da och Youngman fortsätter, enligt Geers.