Finansoron påverkar bankers utlåning till företag

0:46 min

De sämre tiderna har börjat göra avtryck i bankernas utlåning till företag. Det visar en så kallad kreditbarometer från Danske Bank.

Visserligen konstaterar undersökningen att svensk kreditmarknad fortsätter att visa styrka - samtidigt som skuldproblemen är stora i Europa.

Men helt opåverkad av finansoron är inte Sverige. 

Undersökningen, som gjordes i september och baseras på drygt tusen företags-intervjuer, visar att vart fjärde företag påverkats negativt av finansoron och att de därför dragit ned på sina investeringars och anställningsplaner.

Branscher som märkt att det blivit allt svårare att få finansiering är fastighets och byggbranschen.

Men det finns stora regionala skillnader.

För företag i Norrland är avslag på en kreditansökan något mer eller mindre okänt, medan tio procent av företagen i Stockholm uppger att de fått avslag på en låneansökan det senaste året.