Det amerikanska undantaget

8:37 min

Om varför begreppet "amerikansk exceptionalism" är så central i den politiska debatten. Det har till och med drag av religion över sig. Och de som inte går med på att se USA som något annorlunda jämfört med andra länder har ingen chans inom politiken.