BORÅS

Alliansen vill se mer valfrihet

1:24 min

Mer valfrihet till boråsarna och stort ansvarstagande för kommunens eknomi. Det är de två viktigaste delarna i den gemensamma budgetplattform som de fyra allianspartierna i Borås presenterade idag.

Men tillräckligt överens för att lägga en helt gemensam budget har man uppenbarligen inte varit, för partierna har valt att lägga var sitt budgetförslag.

– Vi är ju fyra olika partier och tycker att det är viktigt att profilera varje parti för sig. Men samtidigt är det viktigt att vi har en gemensam plattform, för vi vill ju efter 2014 ta över ansvaret för Borås stad, säger Folkpartiets kommunalråd Morgan Hjalmarsson.

Vill öppna för privata utförare
Vad allianspartierna gemensamt lyfter fram är framför allt valfrihet för boråsarna. Och det ska skapas genom att fler privata utförare får möjlighet att driva verksamheter.

– Det kan vara fler fristående förskolor, att man har fler utförare inom hemtjänsten eller att man erbjuder trygghetsboende som inte drivs av kommunen. Det handlar om att se var det finns utrymme för fristående att komma in, säger Annette Carlsson, moderat kommunalråd.

"Hade hanterat skolan bättre"
Det senaste året har underskotten inom skolan varit en het politisk fråga i Borås. De rödgröna fick ärva ett stort underskott av den borgerliga alliansen på det området, och Morgan Hjalmarsson är idag självkritisk till att alliansen inte tidigare tog tag i problemet med underutnyttjade skollokaler som kostat mycket pengar. Men om alliansen hade fått fortsätta regera i Borås hade man hanterat resursfrågan inom skolan bättre än vad de rödgröna gör, säger han.

– Vi skulle ha klarat av att ha kvar en satsning på skolan. Nu minskar ju lärartätheten på grund av de rödgrönas förslag och det tycker jag är dåligt.

Större ansvar för ekonomin
Allianspartierna hävdar också att de tar ett större ansvar för kommunens ekonomi än vad de styrande rödgröna partierna gör. Bland annat ställer man högre krav på nämnderna att effektivisera sina verksamheter. Annette Carlsson menar att de rödgrönas budget är oansvarig.

– Ja, man har lagt ut alldeles för mycket pengar i nettokostnadsökning, för att man sedan ska kunna vara i balans för att gå in i 2013. För då vet vi att vi har lägre skatteintäkter, säger Annette Carlsson.