Vi lever i ett övervakningssamhälle

20 min

Redan på 70-talet fanns en oro över datorerna och möjligheterna till åsiktsregistrering och kränkningar av den personliga integriteten.

1975 - Misstänkt avlyssning av Röda Stjärnan (ljud längst ner i artikeln)

Partihögkvarteret för SKP (Sveriges kommunistiska parti) utsattes i stor utsträckning för telefonavlyssning. 1975 hävdade KFML(r) (Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna, revolutionärerna) att deras bokhandel telefonavlyssnades av SÄPO.

2003 - "Lagrad digital information har en tendens att hamna i fel händer"
(ljud längst ner i artikeln)

Att du äter glass fyra gånger i veckan eller att du hellre dricker öl än mjölk är inte längre din ensak. Allt fler butikskedjor använder bonuskorten för att registrera sina kunders inköp.

2000 - Plockar ut och analyserar meddelanden som innehåller speciella ord
(ljud längst ner i artikeln)

Det globala övervakningssystemet Echelon drivs av den amerikanska säkerhetstjänsten NSA tillsammans med England, Kanada och Nya Zeeland. Genom ett antal avlyssningsstationer avlyssnas all tele-och internetkommunikation.

Systemet har använts för brottsbekämpning, men också för att avlyssna politiska organisationer och för att ge amerikanska förtag konkurrensfördelar gentemot europeiska.

2003 - "Det är en orolig värld därute"
(ljud längst ner i artikeln)

Övervakningskamerorna i vår vardag blir allt fler. Storebror ser dig, säger vissa, medan många andra i allt större utsträckning accepterar att de blir kameraövervakas och talar mer om trygghet än om integritet. Hur kommer det sig, frågar sig radioprogrammet Tendens.