Snart blir vi 7 miljarder människor på jorden

2:15 min

I morgon, måndag, blir vi enligt FN:s beräkningar 7 miljarder människor. Även om befolkningsökningen planat ut framför allt i världens rika länder så fortsätter de stora barnkullarna i uländerna att oroa.

Den för dagen specialskrivna FN-sången handlar om en enad och jämlik värld för 7 miljarder människor.

Men världssamfundets statistik pekar åt ett annat håll.

Fast befolkningsökningen slagit av på takten totalt sett så är det just världens fattiga som kommer att bli fler.

Statistik visar att vi troligen kommer att vara tio miljarder i slutet av det här århundradet - en miljard fler än FN tidigare räknat med.

Nästan hela ökningen kommer att ske i Afrika, i länder som redan kämpar för att få resurserna att räcka till.

I dag lever nästan hälften av jordens invånare på under två dollar om dagen, vilket motsvarar ungefär 13 kronor.

Befolkningsökningen minskar alltså inte i den takt som man trott och en viktig anledning är att världens rika länder har halverat sitt bistånd till preventivmedelsrådgivning sen 90-talet.

I dag saknar minst 200 miljoner kvinnor tillgång till preventivmedel.

Att täcka detta behov skulle enligt tidningen the New York Times kosta 6.7 miljarder dollar om året - ungefär samma summa som amerikaner spenderar varje år runt Halloween.

Det är den ekonomiska samt politiska strömningar som motsätter sig sexualundervisning för unga och rätten till fri abort som bromsar den satsning på befolkningsminskning som så väl behövs.

Det menar chefen för FN:s befolkningskontor Hania Zlotnik

– Det är dags nu, säger Hania Zlotnik för omvärlden att bistå och sätta press på de fattiga ländernas regeringar. Bara genom att minska befolkningsökningen kan de möta sina medborgares behov, säger hon.