250 000 svenskar ska ge Miljöpartiet nya idéer

1:54 min

Miljöpartiet vill gå utanför det egna partiets medlemmar och organisation, för att nå vanliga människor och fånga upp det politiska engagemanget som finns. Till nästa val 2014 ska Miljöpartiet ha haft kontakt med 250 000 vanliga svenskar säger språkröret Gustav Fridolin.

– Jag tror inte att politik i dag kan formuleras i stängda rum och att människor ska välja utifrån alternativ som andra har arbetat fram. Människor är kunniga nog och vill vara med att arbeta fram de politiska alternativen själva. Det ska vi som en grön politisk kraft erbjuda dem att göra.

Att nå 250 000 svenskar som ska ge idéer till Miljpartiets program inför valet 2014 är ett mycket högt satt mål.

Men Gustav Fridolin säger att det ändå kommer att vara möjligt nå.

Under de tre år som är kvar till valet kommer partimedlemmar att finnas ute bland folk och samla in förslag.

– Vi ska finnas där människor är. Vi ska finnas på festivaler, i de sociala medierna, vi ska finnas i bostadsrättsföreningen och hyresgästföreningen. Det ska finnas en miljöpartist i fackförbundet.

Men har Miljöpartiet varit stängt tidigare? Är ni stängda i dag från idéer utifrån? Är det här någonting ni inte är vana att göra?

– Vi försöker att jobba på det här sättet och jag hoppas att vi är Sveriges mest öppna parti. Men jag tror att hela den politiska kulturen har varit stängd. Det har varit väldigt många människor som har känt ett avstånd till politiken, säger Gustav Fridolin.

– Snarare än att diskutera vem i det politiska landskapet vi ska samarbeta med, vill vi nu lägga fokus på ett alternativ inför nästa val och samarbeta med människor som i dag står utanför politiken.

Miljöpartiet som den här helgen har kommun och landstingsdagar i Västerås riktar sig alltså utåt.

Partiet är i dag det tredje största partiet i Sverige och minoritetsregeringen Reinfeldt har uttryckt en vilja att söka samarbete med Miljöpartiet för att nå majoritet i riksdagen.

När det gäller migrationspolitiken finns ju ett samarbete, men i övrigt finns inga pågående eller planerade samtal med regeringen om andra områden, enligt Gustav Fridolin:

– Tyvärr har regeringen inte klarat av att samtala bredare än inom sig själva. Man har inte velat göra de viktiga framtidsinvesteringarna i järnvägen, rusta upp miljonprogrammens stora bostäder, i skolor ska vi se till att varje barn får en chans i skolan. Några sådana samtal finns tyvärr inte, säger Gustav Fridolin.