Dålig säkerhet på X 2000

Säkerheten på SJ:s X2000-tåg är dålig, enligt en rapport från Järnvägsinspektionen. På många tåg fungerar inte bromsarna som de ska, underhållet är eftersatt och det tar för lång tid innan fel åtgärdas, enligt P4-programmet Efter 12.
Redan 1998 krävde järnvägsinspektionen att SJ skulle rätta till brister i underhåll och reparation av X 2000-tågen. Men många fel är fortfarande kvar, enligt den nya inspektionsrapporten. Kunskaperna om hur tågen ska underhållas är dåliga och när det gäller bromssystemen är underhållet mycket eftersatt. Nu kräver järnvägsinspektionen att SJ verkligen åtgärdar problemen. Men Lars Svensson som är trafiksäkerhetschef på SJ håller inte med om att trafiksäkerheten påverkas. De många brister som järnvägsinspektionen påpekar förklarar han med att tågen är för få, så att man inte kan ta dem ur trafik som man skulle behöva.