Saabs rekonstruktion beviljad - 500 jobb ska bort

2:00 min

500 jobb måste bort enligt Saabs nya affärsplan, det ska spara en miljard. Senast 2014 ska Saab gå med vinst, enligt samma plan. Planen presenterades för borgenärerna i Vänersborg i dag, och rekonstruktionen får nu fortsätta.

De anställda informerades på måndagsförmiddagen om att 500 varslas.

"Företagets ansträngda situation och det långvariga produktionsuppehållet har lett till att företagsledningen ser behov av att minska arbetsstyrkan och på så sätt anpassa organisationen efter rådande förhållanden. Mot den bakgrunden har Saab varslat Arbetsförmedlingen, liksom de fackliga organisationerna, om en övertalighet på 500 personer och inleder nu förhandlingar med de fackliga organisationerna" skriver Saab till de anställda.

Varslet rör i huvudsak produktionspersonal eftersom det hänger ihop med en planerad taktsänkning när produktionen återupptas.

Håkan Skött, klubbordförande för Metall, är inte förvånad.
– Vi hade det här på känn. Så helt oväntat var det inte för oss. Det olyckliga är väl att vi inte hunnit informera våra medlemmar om det här själva.

Det finns behov av personalneddragningar även på tjänstemannasidan, enligt Saab. Men där har det varit en relativt hög personalomsättning på sistone så därför slår inte varslet så hårt mot tjänstemännen.

"Det är absolut nödvändigt att vi snabbt drar ner kostnaderna och anpassar organisationen efter den situation vi nu befinner oss i. Samtidigt är det givetvis ett tungt besked att behöva ge våra anställda, som besitter stor kompetens och som, genom vår svåra tid, alltid uppvisat sådan lojalitet", skriver personaldirektör Johan Formgren i informationen till de anställda.

För att reglera sina skulder tänker sig Saab någon form av avbetalningsplan, som ännu inte är klar.

– Avsikten är att betala klara och förfallna skulder fullt ut, men med förskjuten betalning där Saab inkom kort ska lämna förslag, säger Guy Lofalk.

Den 22 november siktar Saab på att ha skickat ut ett förslag till fordringsägarna om en ackordsuppgörelse.

Om allt går enligt planen kan det bli ackordsförhandling i Vänersborgs tingsrätt den 10 januari.

De kinesiska bolagen är beredda att skjuta till pengar så att en uppgörelse med fordringsägarna kan nås under 2012, enligt Lofalk.

Tanken är att kinesiska Pang Da och Youngman ska ta över företaget. Pang Da och Youngman vill köpa hundra procent av aktierna. Tillsammans ska de vara beredda att satsa totalt 7,5 miljarder kronor de närmaste två åren.

Om affären med de kinesiska bolagen går igenom ska Youngman äga 60 procent och Pang Da 40 procent. Saab Storbritannien, som varit ett dotterbolag direkt under Saabs ägarbolag Swedish Automobile, förs tillbaka in under Saab. Dessutom bildas två nya dotterbolag i Kina.
-Ett för distribution och ett för tillverkning, säger Saabs affärsutvecklingschef Martin Larsson.

Han beskrev de tänkta nya ägarna och lyfte fram deras motiv med att investera i Saab som bland annat handlar om att kunna expandera.

I affärsplanen ingår att bredda och föryngra modellprogrammet. En ny mellanstor bil, som ersätter den nuvarande 9-3, ska komma 2013-2014. En ny mindre Saab planeras också.
-Vi ska nischa oss mer, säger Martin Larsson.

Högsta prioritet är att komma i gång med produktion och försäljning.
-Vi har 10 000 bilbeställningar i orderstocken, säger Martin Larsson.

Om planen inte övertygar borgenärerna kan ansökan om en rekonstruktion avbrytas och då riskeras den kinesiska räddningen.

– Det finns hopp om en fortsättning, säger Henrik Lundell, en av dem som har miljonkrav på Saab. Han tänker säga ja till affärsplanen och rekonstruktionen.

Enligt planen ska Saab gå med vinst 2014. Under tiden täcks förlusterna av den finansiering som kineserna ställer upp med. För att nå en långsiktig hållbar lönsamhet ska omsättningen uppgå till cirka 35 miljarder kronor.

Den globala försäljningen av Saab-bilar ska enligt planen uppgå till 175 000 till 200 000 årligen.

Den största försäljningstillväxten väntas främst komma från den kinesiska marknaden som bedöms stå för en tredjedel av Saabs globala försäljning.

Men ingenting av detta fungerar  förrän någon produktion kommer igång igen. För det krävs att leveranser av delar och material kan börja komma från underleverantörerna.

Och eftersom flera av underleverantörerna också är bland gäldenärerna, alltså de som har finansiella krav på Saab så är situationen fortfarande något av ett Moment 22.

Saab fortsätta sätta ihop bilar i Trollhättan, men också i Kina, enligt planen.