Kommunen ska granska avlopp

Över 1000 hushåll i Uppsala bryter årligen mot lagen när det gäller avloppsrening. Nu ska kommunen bli bättre på att kontrollera det här.

Inom fem år planerar kommunen att kontrollera alla bristfälliga avlopp - som bidrar till övergödning och som får sjöar och vattendrag att växa igen, skriver Upsala Nya Tidning.