Asylprocessen i fara av offentliga domar

3:03 min

När domar med känslig information och personuppgifter från Migrationsdomstolen, publiceras för allmänheten, hotas hela asylprocessen och både Migratiobnsverket och Migrationsdomstolarna bör se över sina rutiner. Det menar flyktingadvokater som SR International varit i kontakt med. Helen Westlund och Ferec Serce är båda offentliga ombud för asylsökande.

– Det kan leda till allvarliga konsekvenser för hela asylsystemet, för om man börjar tappa förtroendet och tilliten till asylsystemet, säger Ferec Serce.

– Om det här blir känt för de asylsökande, så får det konsekvensen att man blir rädd för att berätta om sina asylskäl och då får man inte en rättssäker prövning av dem, säger Helen Westlund.

När en asylsökande träffar Migrationsverkets personal, så får han eller hon ett löfte om sekretess, att det som sägs i förhören inte ska komma ut till obehöriga. Men när ärendet går vidare till Migrationsdomstolen, så står asylskälen i domen, som är en offentlig handling, men det får den asylsökande ingen information om.

– Jag tycker absolut att informationen ska lämnas av Migrationsverkets handläggare,  eftersom man där så starkt lovar att det finns sekretess, man är väldigt tydlig med att det som sägs under asylutredningen kommer att stanna där, säger Helen Westlund.

– Det här kan tolkas som en brist och man kan fråga Migrationsverket varför de inte sett över sina rutiner efter att man infört det nya systemet med domstolar, menar Ferec Serce.

Men det är inte Migrationsverkets ansvar att det blir en offentlig handling i domstolen, menar Oskar Ekblad, avdelningschef på Migrationsverket.

– Det är inte Migrationsverket som överklagar beslut utan det är den enskilde som väljer att gå vidare till domstol.

Men kan man verkligen lova sekretess när informationen sen kan gå vidare till en annan myndighet och sen bli offentlig handling?

– Ja, det vi kan lova.. Den sekretessen vi tar upp hålls inom de ramar som sekretesslagen föreskriver, det är ju det som vi lovar.

Migrationsdomstolarna kan sekretessbelägga delar av domarna, men det sker undantagsfall och allt menar sällan, menar Helen Westlund.

– Till en början när Migrationsdomstolarna kom så var det mer som sekretessbelades, men nu har man släppt mer och mer på det och lämnar ut ganska mycket.

Hon menar att man nu måste se över rutinerna och öka sekretessen och det håller Ferec Serce med om.

– Ja, enligt min uppfattning så bör de se över det här; nästan alla asylärenden borde vara sekretessbelagda.

Men Peter Enander, chefsrådman på Migrationsdomstolen i Stockholm, säger att sekretessen inte kan ändras för att domarna kan komma att publiceras.

– Sekretessbeläggningen påverkas i grunden inte av om domarna används i olika syften så länge vi konstaterat att det inte finns något sekretessbehov från start.

Men om inte sekretessbeläggningen ändras och om de asylsökande får veta att det de säger hos Migrationsverket kan hamna i en dom och bli offentlig handling, så kommer de inte våga berätta om sina asylskäl, det är Helen Westlund övertygad om.

– Då kommer inte personen våga berätta om sina asylskäl, de som har känsliga asylskäl, säger Helen Westlund.