Med fokus på rymd och rörelse

4:18 min

Nyligen såldes en målning av Olle Baertling till rekordpris. Här medverkar han i programmet Konstfönstret 1980 och berättar om "den öppna formen" som präglar hans abstrakta verk.


 Baertlings målningar känns igen på att de nästan alltid består av färgstarka trianglar som hålls isär av svarta band. Trianglarna är målade i intensivt grönt, rött, orange osv. Han konstruerade även tunna stålrörsskulpturer.

Olle Baertling föödes 1911 och dog 1981.