Så här sände vi

2:31 min

Sveriges Radio granskar den svenska skolan under tre veckor i ett 30-tal olika program. Programmens sändningstider i P1:


Söndagen den 6 november


Kaliber 12.00-12.30
Den svenska skolan har som uppgift att se till att alla elever oavsett social bakgrund ges samma möjligheter att uppnå målen. Med den nya skollagen, som trädde i kraft 1 juli i år, har kraven blivit ännu tydligare: alla elever i Sverige ska nå minst godkänt i alla ämnen. Men allt färre elever klarar det och skolan har blivit sämre på att hjälpa elever som på grund av kön, klass eller etnicitet har det svårare.
Trots att Skolinspektionen och tidigare Skolverket har påtalat stora och återkommande brister, struntar många kommuner i att åtgärda kritiken, visar Kalibers granskning.


Måndagen den 7 november

P1 Morgon 06.00-09.20
Vi besöker Fittjaskolan i Botkyrka där bara 36 procent av eleverna beräknas klara godkänt i alla ämnen och rektor Susanna Åhs är kritisk till systemet.

Debatt Anna Ekström, generaldirektör Skolverket och Trevor Dolan, skolforskare vid Stockholms universitet.


Tendens 11.03-11.35
”Men om den har ett bra rykte då vill man ju börja i den, och då liksom litar man på att den är bra..” berättar bl.a. Ivana som bytt skola från förorten till en högstadieskola på Söder i Stockholm.
Vad betyder tidigare kamrater mot chansen att höja betygen? Hur gör förortsskolorna för att behålla sina elever?


Tisdagen den 8 november

P1 Morgon 06.00-09.20
I P1:s granskning av skolan har nu turen kommit till de elever som på felaktiga eller bristfälliga grunder placeras i särskolan. Sara Hirsi är idag utbildad undersköterska och läser på komvux för att utbilda sig till socionom. Men i grundskolan placerades hon felaktigt i särskola.

Diskussion mellan Mats Öhlin, skolchef i Haninge, där Sara som vi hörde var felaktigt placerad i särskola och Agneta Hell, specialpedagogiska skolmyndigheten.


Tendens 11.03-11.35
”Feltänkt” heter en av Inger Enkvists böcker där hon skriver om den svenska skolan som ett högriskprojekt. Att låta barn utan fullständiga kunskaper gå vidare till nästa årskurs är en missriktad ”snällism”, enligt Inger Enkvist, som är professor i spanska.


Språket 13.20-13.45
I Ewa Josefssons andraklass i Rannebergsskolan i Göteborg börjar varje skoldag med en timmes högläsning och diskussion. För sitt arbete med läsning och litteratur har hon och hennes kollega på skolan Britta Stensson fått Svenska Akademiens svensklärarpris.


Studio Ett 16.03-17.45
Sedan den 1 augusti kan lärare ansöka hos Skolverket om att få en lärarlegitimation, men det är bara de nyutexaminerade lärarna som måste bevisa att de är skickliga nog för att få en legitimation genom att göra ett introduktionsår på en skola och efter det kan de bli godkända. För de lärare som redan jobbar i skolan ställs inga krav för att de ska få sin legitimation förutom att de har en lärarexamen.


UR Skolministeriet 21.03-21.38
-Skolsystemet passar inte mig. Jag behöver mera frihet, Svante, 12 år.
Han är ett av familjen Sandbergs tre barn som bara går i skolan i hemmet. Föräldrarna undervisar. URs Skolministeriet har under en tid följt familjen Sandberg. Det började med att Svante blev mobbad de första skolåren.


Onsdagen den 9 november

P1 Morgon 06.00-09.20
Var fjärde 20-åring saknar godkända gymnasiebetyg och var tredje har inte grundläggande behörighet för att läsa vidare på högskola eller universitet, det visar siffror från Skolverket.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) svarar på den kritiken mot den svenska skolan som kommit fram hittills av SR:s granskning.


Tendens 11.03-11.35
I byn Södra Bredåker utanför Boden är både föräldrar och eleverna oroliga inför framtiden. Låg-och mellanstadieskolan i byn, med 39 elever, hotas av nedläggning i en ny besparingsplan.
- Det är en sorg för byn, skolan är ju byns hjärta, säger föräldern Åsa Larsson-Drugge.


Mitt i musiken 14.50-15.00
Kravet att alla lärare ska vara legitimerade kommer att vara särskilt svårt att uppfylla i musikämnet på grundskolan. Där finns det nämligen många outbildade lärare eller lärare som är utbildade för annat än klassundervisning, och nu börjar det stora arbetet med att se vilken kompetens som faktiskt finns. Den 1 juli 2015 ska reformen vara helt genomförd.


Bildningsbyrån 21.03-21.33


Torsdagen den 10 november

P1 Morgon 06.00-09.20
Lägre förväntningar på elever på vissa av landets grundskolor, barn som felplacerats i särskolan och gymnasieelever som är chanslösa på arbetsmarknaden - det har vi granskat i vår reportageserie om den svenska skolan.

Diskussion med Maciej Zaremba, journalist och författare och Johan Kant, lärare och biträdande rektor och författare.

I Chile har eleverna med sina demonstrationer, strejker och ockupationer gjort att utbildningen idag är en central punkt på den politiska agendan i Chile.


Vetenskapsradion Historia 13.20-13.45
1842 grundades den svenska folkskolan, men hur folklig var den egentligen? I Vetenskapsradion Historia granskas den svenska skolans tidiga historia, präglad av orättvisor och galna pedagogiska projekt.


Meny 10.03 - 11.00
Reporter Aziza Dhaouadi besöker Runstensskolan som har Sveriges bästa skolmat, belönade med Arlas guldko! Till barnens stora glädje. Maten lagas med omsorg och kärlek, och vem skulle inte vilja ta för sig från den här lunchbuffén...Mitt i musiken 14.50-15.00
Det kan bli extra svårt att få fram legitimerade lärare i musikämnet. Där finns det idag många outbildade lärare och lärare som är utbildade för annat än klassundervisning, och på Skolverket kommer de som söker legimation för musikämnet att bedömas efter samma regelverk som alla andra, berättar projektledaren Pia Lotta Sahlström.


Fredagen den 11 november

Barnen 11.03-11.45
Antalet särskoleplaceringar har ökat. Antalet invandrarelever är överrepresenterade. Maurizio Ruz från Chile placerades i särskola när han var 9 år. Aldo Ruz som är Mauricios storebror kräver att Mauricios placering i särskola granskas.


Mitt i musikens veckomagasin 12.00-13.00
Ökade krav på både musiklärare och elever.


Mitt i musiken 14.50-15.00
I Malmö flyttar kulturskolan i allt större omfattning ut sin verksamhet till stadsdelar där få barn söker sig till kulturskolan. Har inte barnen möjlighet att komma till kulturskolan så får musiklärarna komma ut till dom är tanken bakom.


Kino 18.15-19.00
Ett skräckexempel från skolans värld som ofta lyfts fram när kunskap och lärande ska diskuteras är Alf Sjöbergs film ”Hets” från 1944 med Stig Järrel som ondskefull magister, med rynkade ögonbryn och pekpinnen som vapen. Det är ingen slump att han fått öknamnet Caligula av klassen. Här på Kino har vi denna vecka fördjupat oss i en annan, betydligt vänligare lärarfigur, nämligen Magister Flykt, Peter Cohens och Olof Landströms tecknade barnserie-klassiker från 1984.


Lördagen den 12 november

Kulturradion: Klassikern 10.45-10.55
1971-72 målade Peter Tillberg det som kommit att bli hans mest kända målning och en verklig klassiker, ja, närmast ett begrepp: Blir du lönsam, lille vän? Kulturradion Klassikern deltar i P1:s temasatsning Den orättvisa  skolan och Karsten Thurfjell tar tillfället i akt att återstifta bekanskapen med de allvarsamma fjärdeklassarna bakom bänkarna i Korsavadskolan i Simrishamn som numera ingår i Moderna Museets samlingar.


Söndagen den 13 november

Kaliber 12.00-12.30
Sämre betyg och stökig arbetsmiljö när rektorer slutar på löpande band. Kalibers granskning visar att rektorsbyten på svenska skolor är många och täta. Och de som får betala priset är eleverna.


Måndagen den 14 november

P1 Morgon 06.00-09.20
I Storbritannien är skolväsendet segregerat. Eleverna från privatskolor är kraftigt överrepresenterade på de högre utbildningarna och de bästa universiteten. Receptet mot segregationen är enligt regeringen bland annat friskolor av svensk modell. Vår korrespondent har besökt en tidigare problemskola i västra London som vänt trenden och numera framhålls som en mönsterskola.


Vetandets värld 12.10-12.30
Svenska elevers kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskap har dalat rejält, visar internationella jämförelser, men visserligen från en relativt hög nivå. Den s.k. Pisa-mätningen visar att Sverige för 12 år sedan låg klart över genomsnittet i bland annat matematikkunskap. Nu har Sverige sjunkit och ligger nästan precis på genomsnittsnivån av de 65 länder som ingår i Pisa-mätningarna.


Tisdagen den 15 november

Kulturnytt 07.46-08.11
Den nya kursplanen i bild understryker vikten av att undervisa i digitala tekniker och analysera digitalt bearbetade bilder. Men det är långt ifrån alla skolor som har tillgång till digitala tekniker i undervisningen och långt ifrån alla lärare som kan undervisa i ämnet.


Vetandets värld 12.10-12.30
Svenska elever måste bli bättre på matte. Men hur? Kanske genom bättre tester av hur eleverna tillägnar sin matteundervisning, visar ett stort forskningsprojekt som pågår i Umeå.


Obs! 13.45-14.00
Vi väcker också frågan hur kvaliteten är på våra svenska universitetsutbildningar.
-I fritt fall, åtminstone inom humaniora och samhällsvetenskap, som angrips från båda hållen, anser historiker i Göteborg.
Programmet börjar med börskrisen och därefter kommer skolan.


UR Skolministeriet 21.03-21.38
Antalet anmälningar om att elever skadas i skolan ökar. Varför?
Vad är det som brister i skolans arbete?


Onsdagen den 16 november

Kulturnytt 07.46-08.11
Kulturnytt fortsätter granskningen av bildämnet i grundskolan. Enligt statistik från Skolverket saknar mer än var femte grundskollärare i ämnet Bild pedagogisk högskoleexamen. Och nästa höst ska elever få betyg i skolan redan i årskurs sex.


Vetandets värld 12.10-12.30
Skolan krisar. Är lösningen en återgång till den mer traditionella och lärarstyrda undervisningen? Korvstoppning?
Något som förknippas med den traditionella skolan är kravet på utantillinlärning – att från minnet rabbla upp saker utan närmare eftertanke – en form av hjärngympa som känns gammaldags och förgånget i svenska skolan.


Obs! 13.45-14.00
Jens Stilhoff Sörensen fortsätter sin miniserie (avsnitt två av två), om läget på svenska universitet där både kraven och kvalitetsnivån sjunker. Inte så konstigt eftersom dagens studenter är fulla av krav - utom på sig själva, enligt Sörensen.


Kulturradion K1/K2 14.03-14.50
-Vilken bok jag minns bäst? Ja det är herr Arnes penningar! Så säger Naw Hser från Burma, som kom till Sverige som tonåring.
Vad har Selma Lagerlöf att erbjuda en tonåring från Burma? Jo, ett dilemma som berör: Kan man älska en person som mördat ens bästa vän?


Torsdagen den 17 november

Obs! 13.45-14.00
Den orättvisa skolan - det är den övergripande rubriken på den skolsatsning som Sveriges Radio just nu gör i många program, i flera kanaler. Ett påstående utan frågetecken, som lämnar det osagt hur en rättvis skola egentligen skulle kunna se ut. Är det en omöjlig vision? Eller ett mål att sträva efter?
Vi gjorde som vi brukar, när vi stöter på ett begrepp som utmanar, och bad en filosof reflektera över idéen om en rättvis skola.


Fredagen den 18 november

P1 Morgon 06.00-09.20
I Sveriges Radios granskning av skolan vänder vi blicken mot Finland som ofta lyfts fram i den svenska debatten som ett föredöme med bättre ordning och bättre resultat. Till skillnad från i Sverige får privata skolor absolut inte vara vinstdrivande.


Människor & Tro 14.03-14.50
I P1s granskning "Den orättvisa skolan" handlar det om Göteborgs enda muslimska friskola - Römosseskolan. I somras skapade skolan stora rubriker då en granskning från Skolinspektionen visade att lärarna inte satte likvärdiga betyg. Till skillnad från de flesta skolor i landet kunde man i statistiken se att pojkarna fått bättre betyg än flickorna. Hur förklarar skolan kritiken och har den konfessionella undervisningen påverkat betygssättningen?

Religionshistorikern Jenny Berglund från Södertörns högskola har studerat muslimska friskolor - vilka mönster ser hon när det gäller jämnställdhet och konfessionella friskolor? Här en längre version av samtalet där Jenny Berglund också berättar om föräldrarnas roll och problemet med importerade läroböcker i ämnet islam.


Lördagen den 19 november

Naturmorgon 06.14-07.55
Ta bort väggarna i skolan! De flesta av skolans ämnen kan undervisas utomhus och fördelarna med att flytta ut undervisningen är stora, menar Irene Solinger som är svensklärare i Alsterbro skola. - det går inte att jämföra klassrumssituationen med resultaten man uppnår i skogen, kreativiteten ökar, eleverna blommar ut! Men det är långt från alla skolor som undervisar utomhus. I Naturmorgon besöker vi en skolskog i Småland.


Medierna 11.03 - 11.40
Den här veckan har Sveriges Radio storsatsat på att skildra skolan ur olika aspekter. Vi här på Medierna har tittat på vad som händer när nya, sociala medier kliver rakt in i klassrummen. För de senate veckorna har debatten rasat om foto- och filmförbud som införts i flera landsting. Integritet och arbetsmiljö har ställts mot yttrandefrihet och möjligheten att avslöja missförhållanden.
Men det är inte bara i landstingen utan även i skolans värld som den här motsättningen finns. Där är mobilkameran ett tydligt maktmedel i händerna på eleverna – som lätt kan smygfilma vad som händer i klassrummet och sprida det på nätet. Men är det whistleblowing eller nätmobbning det handlar om?Kosmo 16.03-16.45
"Utbildning är högt värderat i Nigeria, samtidigt som det är ett av vårt lands största problem, där valet står mellan svindyra privatskolor för några få, helt underfinansierade statliga skolor och religiöst styrda skolor", säger den internationella storsuccéförfattaren Chimamanda Ngozi Adichie.


Måndagen den 21 november

Vetandets värld 12.10-12.30
– Man borde ha skolan med sig. En skola on-line. Det säger it-professor Bo Dahlbom som menar att informationstekniken borde vara en självklarhet i dagens skola.
– Det är vetenskapligt bevisat att barn lär sig läsa och skiva bättre utan pennan, om de börjar med tangentbordet. Det hävdar Stig-Roland Rask som arbetar med skolan och it sedan tio år.


Tisdagen den 22 november

Kulturnytt 08.54
Den nya gymnasiereformen gör att många lärare i estetiska ämnen ställs utanför arbetsmarknaden när de estetiska ämnena inte längre är obligatoriska. De kommande fyra åren räknar regeringen med att spara in närmare fem miljarder genom den nya gymnasiereformen vilket motsvarar mellan 3600 och 4000 lärartjänster eller var tionde tjänst. Det visar siffror från riksdagens utredningstjänst och Lärarnas Riksförbund.


Vetandets värld 12.10-12.30
I Gränna har forskande lärare nu blivit färdiga med sina första forskningsrapporter. De har på ett år, med hjälp av Högskolan i Jönköping, satt igång ett tjugotal forskningsuppgifter. Mestadels intervjuundersökningar bland eleverna. Två rapporter har lästs av oberoende bedömare och fått publicering i Didaktisk tidskrift.


Kulturradion: Nya Vågen 14.03 -15.50
Svenska elevers kunskapsresultat sjunker. I den nya skolan är medicinen back to basics: Färre ämnen, tidigare betyg och mer fokus på mätbar kunskap. Men vad är det egentligen vi mäter? Är det den kunskap som kommer behövas i framtidens samhälle? Och vad får mätandet och jämförandet för konsekvenser? Vi pratar mätbarhet och kunskapssyn i skolan i veckans Nya Vågen från Malmö.


Epstein i P1 15.03 - 15.45
Det har blivit vanligare att svenska gymnasieskolor börjat undervisa på engelska även i ämnen som samhällskunskap, historia och idrott. Vad får det för konsekvenser och vad berättar det om svenska språkets ställning just nu?UR Skolministeriet 21.03-21.38
Onödig musik? Skolministeriet granskar musikämnet. Vi har frågat landets alla kommuner hur de hanterar musikämnet. Svaren förvånar. Det blev ett program om för stora klasser och om frusterade ensamma musiklärare som frågar sig hur de ska kunna leva upp till den nya kravfyllda kursplanen. För hur ska man kunna ha 30 elever en timme i veckan på en lärare- lära var och en att spela ett instrument samtidigt som de ska förstå musik teoretiskt lite grann? När pedagogen har drygt en minut för var och en…
Sedan kan vi avslöja nyheter om hur många som egentligen har musikklassrum, hur många skolor som har outbildade lärare- och hur musikämnet står sig i status jämfört med andra skolämnen.


Onsdagen den 23 november

Kulturnytt 07.46-08.11
Bildämnet i grundskolan har fått en ny kursplan - och till den hör ett kommentarmaterial som utvecklar kursplanen. I det materialet nämns graffiti som en del av den visuella kultur som elever ska få erfarenhet av. Men lärare i Stockholms stad måste också anpassa sig efter den nolltolerans mot illegal graffiti som Stockholms stad har antagit och frågan är nu hur man kan tala om graffiti i skolan.


Obs! 13.45-14.00
Många av de debatter som uppstått i Sverige kring skolan under senare år har handlat om resultat. Vi tar i dag upp två extremer på den globala skolkartan: den ena handlar om gatubarn i Mocambique som inte får gå i skolan alls, den andra om kinesiskamerikanska juridikprofessorn Amy Chuas egna barn, som hon fostrat till barn med briljanta skolresultat.Kulturradion K1/K2 14.03-14.50
Den indiska skolplikten är bara två år gammal men redan kritiserad. Varför tvinga iväg fattiga barn till skolor som ofta inte ens har lärare? Medelklassens barn går alla i privatskolor, men inte heller de uppfyller alltid skolinspektionens krav.
Har betygen blivit en förhandlingsfråga i denna tid av statusjakt och konkurrens? Vad krävs för att det egna barnet ska få ett riktigt stort A? Pressen från föräldrar har hårdnat, berättar en lärare.Torsdagen den 24 november

Meny 10.03 - 11.00
Att jobba för barn och ungdomar är guld. Det tycker Helen Augustsson som är veckans kock. Till vardags basar hon i Kålltorpsskolans skolkök och hon älskar sitt jobb. "Om man känner sig lite vissen så blir man jätteglad när man kommer till jobbet och får träffa barnen", säger Helen som säkert säger, hej!, flera hundra gånger om dagen.


Obs! 13.45-14.00
Skolornas lokaler kan se ut på helt olika sätt, vilket gör att eleverna får olika förutsättningar för sitt lärande. En annan fråga är varför pojkar är sämre än flickor i nästan alla ämnen i skolan. Det har bland annat med våra olika förväntningar att göra.  


Epstein i P1 15.03 - 15.45
Vad krävs det för att vi skall lära oss något? Och vilka fördelar finns det med okonventionella metoder som att eleverna deltar i live (alltså klär ut sig och gestaltar en händelse) i till exempel historia. Medverkar gör Teresa Axner och Miriam Lindqvist från Rollspelsfabriken samt Ulla Runesson som är professor i pedagogik.


Fredagen den 25 november

P1 Morgon 06.00-09.20
Trots tidigare larm kommer nu fortsatt kritik från Skolinspektionen mot att många kommuner missköter utredningarn av vilka barn som ska gå i särskola.


Vetandets värld 12.10-12.30
Den nya skollagen som kom 2010 säger att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då avses inte bara ämnesinnehållet utan också metoderna man använder för att undervisa. Men gör den inte det redan? Och om inte: Hur kan man få undervisningen att bättre stämma överens med vad forskningen säger till exempel om inlärningsmetoder?
Det är temat i Vetandets världs sammanfattning av två veckors program om skolan och forskningen, vilka ingått i Sveriges Radios och P1:s stora skolsatsning i november.


Barnen 11.03-11.45
”Tänk på att en liten läxa kan förändra din framtid. Skicka det här vidare till 10 vänner annars får du dåligt betyg resten av ditt liv.”

Den här texten läste Noel Noor, 12 år, på Facebook en dag. Det var hennes kompis som skrivit den och Noel skickade aldrig vidare den till 10 kompisar. Men är det så? Att struntar man i en läxa kan det vara ett misstag som förändrar ens liv? Ayat Kassem som går i nian på Hjulstaskolan utanför Stockholm har höjt sina betyg med 70 meritpoäng sedan hon började på Stiftelsen Läxhjälpens läxhjälp. Ayat gillar att läxläsningsmentorerna från Stiftelsen Läxhjälpen alltid säger åt henne att ”du kan, du kan, du kan, du kan.” Det gör att hon tror att hon kan.


Studio Ett 16.03-17.45
Föräldrar som inte är beredda på att ta en konflikt med sina tonårsbarn verkar allt oftare rikta sin ilska mot skolan. I elakt formulerade mejl blir det föräldrar MOT skolan istället för som förr när båda parter ville åt samma håll. Det är framför allt i innerstan som respektlösheten breder ut sig enligt flera lärare som märker av ett minskat engagemang från föräldrar som abretar allt mer och där medias bild av skolan är den enda som råder.
- Fler föräldrar borde besöka skolan för att få en egen bild av hur den egentligen fungerar, säger en lärare.


Radioteatern 19.03-20.35
Den 17-åriga flickan kan inte subtrahera. Hon är fenomenal på att addera, och hon multiplicerar tiosiffriga tal hur lätt som helst. Men subtraktionen, som enligt läraren är livet, filosofin, vetenskapen, själva framåtskridandet och civilisationen, den kan hon inte försona sig med...Lördagen den 26 november

Kulturradion: Klassikern 10.45-10.55
1868 begåvades landets folkskolebarn med en bok på 564 sidor med läsning i blandade i ämnen: dikter, fabler, vetenskap, geografi också vidare. Den var och förblir unik som den första icke-religiösa bok som fick spridning i bredare folklager i Sverige.Måns Hirschfeldt har läst dikter, fabler och landskapsbeskrivningar och talat med fil.dr. Inga-Lisa Petersson om Läsebok för folkskolan.


Publicerat 15.35-15.55
Undervisningen i hur medierna fungerar är väldigt olika på olika skolor. Några få elever får lära sig en del om medier i grundskolan. De flesta får igen medieutbildning alls. Och inte är det mycket bättre i gymnasiet.


Söndagen den 27 november

Dokumentären Mitt namn är Joakim 15.03-15.55 Utgick ur tablån
” Tänk dig såhära: Du är ett lejon och du blir bara tagen rakt upp och ner och inkastad i en bur och så får dom andra betalt för att se på dig. Här får du dö därinne. Skulle det va ett så himla himla roligt liv. ”

Joakim, 12 år, ensam på en bänk på skolgården.

Några veckor innan sommarlovet kommer radiomannen, Robert Barkman, till Trångsundsskolan med några mikrofoner. Han vill att dom fem eleverna i Lilla gruppen spelar in sig själva. Det är bara Joakim som vill och han spelar in sina sista dagar på Trångsundskolan. Efter sommaren ska han byta skola. Där hoppas han att eleverna inte är elaka mot honom. Från 2009. Nominerad till "Årets Public Service" 2010.Måndagen den 28 november

Ring P1 09.20 -10.00
På måndag fokuserar Ring P1 på skolfrågor. Inringare som vill prata skola har företräde in i programmet. Hör gärna av dig redan nu om du vill vara med! Ring bandspelaren på 099-510 10 eller mejla: ringp1@sverigesradio.se Har du tur kommer just din fråga eller åsikt att tas upp i måndagens program som gästas av skolminister Jan Björklund (fp).


Studio Ett special Skolavslutning 15.00-16.45

Idag får du höra förklaringen till varför ojämlikheten tilltar i skolan. Lärarens roll synas och vi försöker också få reda på vilken pedagogik som fungerar bäst. Svensk skola stod på topp 1990, vad var det som förändrades och vilket ansvar hade politikerna då? Vad vill dagens politiker göra åt problemen?
Förutom skolminister Jan Björklund så hör ni även Kjell-Olof Fedlt om hur man tänkte när skolan kommunaliserades, mfl mfl.


Mellan den 1 november och den femte december sänder Radioföljetongen varje vardag mellan 11.35-12.00. Staffan Göthe läser Peter Høegs

Radioteatern sänder en satirisk skildring från korridorer, skolgårdar och materielrum. Vi dyker upp här och där under P1s satsning Den orättvisa skolan 7 nov-27 nov.

Dessutom kommer Sveriges Radios reporternätverk att granska skolan genom realtidsgräv. De inslagen kommer att sändas i P4 och i Ekot. De drar igång den 14 november.