Granatgevär avlossades på logement

3:11 min

I en tidigare okänd rapport avslöjas nu missförhållanden vid pansarregementet P4 i Skövde. En av de allvarligaste incidenterna inträffade i vintras när soldater av misstag avlossade ett granatgevär inne på ett logement. Soldaterna var inte utbildade för geväret och vid tillfället fanns ingen officer närvarande.

– De befann sig på sitt logement inför att de skulle ge sig ut på övningen. Två gruppmedlemmar som inte har utbildning på granatgeväret var intresserade av att pröva på. De ville lära sig mer, säger kapten Mikael Millberg, som utredde bland annat vådaskottet med granatgevär.

Soldaternas intresse för granatgeväret ledde till att ett skott - en så kallad eldmarkering - avlossades inne på logementet.

Det blev en ordentlig smäll och en flamma sköt ut bakåt.

Men det hände mer än så i vintras vid regementet.

Vid en stridsskjutning besköt soldater av misstag sina bilar med skarp ammunition.

Vid ett annat tillfälle fick en soldat en granathylsa i huvudet och fick föras till sjukhus med hjärnskakning och fick sys.

Av arméns utredning framgår att incidenterna till stor del beror på frånvarande officerare.

Militärens nya administrativa system har gjort att plutoncheferna tvingas prioritera administration framför att leda soldaterna.

Detta beskrivs nu som ett generellt problem inom försvaret.

– De som är chefer blir hårt bundna till sitt skrivbord och sin dator, för att knappa i Prio. Det tar mycket tid om man har ansvar för 30 individer, som man har som plutonschef. Försvarsmakten måste frigöra första linjens chefer, för det är oerhört viktigt att de är med sina soldater och präglar dem, säger Mikael Millberg.

Detta skapar i sin tur utrymme för informella ledare att ta över när plutonchefen är frånvarande.

– Den som ses som den som har den vassaste erfarenheten hamnar högst upp i hierarkitrappan. Den individens åsikter och bedömningar de gäller mer än de som inte har varit utomlands på missionsutbildning.

– Det här kan skapa vissa problem. Det är ju inte alldeles säkert att den som står högst upp i hierarkin har de rätta kunskaperna, säger Mikael Millberg.

Det hårt kritiserade system Prio beräknas kosta någonstans mellan 4 och 5 miljarder kronor.

Tanken var att administratörer skulle kunna rationaliseras bort och att försvaret skulle få bättre överblick över både personal och materiel.

Det är tveksamt om det har blivit så.

– Man upptäckte faktiskt det här problemet som plutoncheferna hade. Man överförde en administratör till varje kompani på P4 för att hjälpa plutoncheferna att knappa helt enkelt. Man tillförde en administrativ hjälp, säger Mikael Millberg.

Men det var ju de som skulle avskaffas i och med införandet av Prio?
– Ja.

Men en annan faktor som också pekas ut i utredningen är den snabba övergången till yrkesförsvar där det finns osäkerheter kring vilka som rekryteras.

– När vi har de här bitarna, när vi inte riktigt har koll på den enskilde. Vad kan egentligen den enskilde? Vad har man haft för utbildning tidigare? Det är framförallt då man måste ge akt på att det är människor som följer de bestämmelser och reglementen som vi har. Som kan det vi förväntar oss att de ska kunna, säger Mikael Millberg.

De soldater som varit inblandade i händelserna kommer inte att drabbas av några straff, eftersom Försvarsmakten inte anmält händelserna i rätt tid till personalansvarsnämnden.

– De som var inblandade i själva incidenten har nu slutat sin tjänstgöring och inom chefen P4:s ansvarsområde har de fått de disciplinpåföljder som chefen P4 kan ge dem, säger Stefan Smedman, stabschef på P4 i Skövde.

De chefer som var ansvariga vid tillfället, vad har hänt med dem?

– De har fått kompletterande utbildning och de har också fått uppföljning. De har varit uppe hos chefen P4 för diskussioner hur det här ska hanteras och bataljonschefen följer detta nu noggrant över tiden.  

Att skylla händelserna på Prio tycker Stefan Smedman är en förenkling.

– Det är flera orsaker som har inträffat i en serie av händelser där man inte har följt säkerhetsbestämmelserna.