Baltikum positivt till euron trots rådande kris

1:24 min

Trots den rådande skuldkrisen i euro-området så är alla de tre baltiska länderna positivt inställda till euron och till valutasamarbetet. Litauens finansminister Ingrida Simonyté säger att ett skifte till euro är ett viktigt mål för landet.

Den första januari i år bytte Estland valuta och gick över till euron. Lettland och Litauen har valutor som är knutna till euron, men de vill byta till euron under de kommande tre, fyra åren.

De två länderna arbetar just nu för att resa sig från effekterna av 2008 års finanskris och för att uppfylla de ekonomiska krav som krävs för att få gå med i eurosamarbetet.

Alla de baltiska länderna ser euron som en väg mot ekonomisk stabilitet och ett skydd mot inflation.

Lettlands finansminister Andris Vilks, säger också att euron är ett bättre alternativ än deras valuta, lat, som hotas av spekulation.

Estlands finansminister Jürgen Ligi håller och säger att ett enat Europa kräver en enad valuta.

Men även om de baltiska länderna är positiva så är det en skuldkris i euroområdet. Jürgen Ligi tycker inte att valutan ska beskyllas för krisen, han menar att problemet ligger hos länderna som inte sköter finanserna och att det finns länder som inte borde ha gått med i samarbetet.

Från lettisk sida ser man ljust på framtiden.