Svenska banker dominerar i baltisk banksektor

2:36 min

Mer än hälften av bankerna i den baltiska banksektorn är svenska. Men finansmarknadsminister Peter Norman skulle välkomna om en större andel av bankerna i Estland, Lettland och Litauen skulle bli inhemska.

– Det vore välgörande för Baltikum att man fick en större andel inhemska banker, säger Peter Norman, Sveriges finnansmarknadsminister.

Den kraftiga kreditexpansionen i de baltiska länderna, som de svenska bankerna bidrog till, genom att ge billiga lån till baltiska hushåll och företag, gjorde att ekonomin störtdök. Skuldbergen växte och fastighetspriserna sköt i höjden.

Kvar sitter i dag enskilda hushåll och företag med skyhöga skulder och priserna på fastigheter har i dag mer än halverats.

Men utlåningen ledde inte till någon statsfinansiell kris. Eftersom det huvudsakligen drabbade hushåll och företag.

Estland har exempelvis fortsatt den lägsta statsskulden idag i Europa. Och den estniska finansministern Jürgen Ligi är inte oväntat positiv till att de svenska bankerna dominerar.

– Vi är väldigt glada att vi har svenska banker, säger han.          

Den litauiska finansministern Ingrida Simonyté, ser i backspegeln - och anser att det var just en styrka för Baltikum att de skandinaviska bankerna dominerade banksektorn med mellan 60 och 80 procent.

– Det var en av de huvudsakliga styrkorna att det var skandinaviska banker under krisen och de hade i likhet med andra banker samma problem med utlåning, säger hon.

Den lettiska finansministern Andris Vilks, som har arbetat för SEB i 15 år, är inte oväntat positiv till svenska banker. Han ser bankerna som stabila och som en säkerhet för de inhemska bankerna.

– De svenska bankerna är väldigt bra förberedda på ekonomiska kriser, säger han.

I skuggan av att svenska banker med sina billiga lån bidrog till en kreditexpansion i Baltikum så välkomnar finansmarknadsminister Peter Norman, en översyn av bankernas utlåningar.