Poliser blundar för kollegors brott

Poliser i Sverige är skyldiga att anmäla kollegor som begår brott i tjänsten men det är det inte alla som gör. SR frågade drygt 270 poliser och var tionde erkänner att de inte anmält kolleger som begått olagliga handlingar. (P3 Front)

– Han slår med knytnäven, bakifrån mot njuren. Jag skulle ha anmält honom för misshandel egentligen, men det gjorde jag inte, säger Mikael Bennbom, polis från Skellefteå som såg en av sina kollegor slå en gripen man i arresten.

Var tionde bryter mot lagen
Lagen är glasklar. En polis som ser en kollega begå brott eller överträdelser i tjänsten ska anmäla detta. Lagen finns för att polisen, som ska se till att vi andra följer lagen, också själva gör det.

Men reglerna efterlevs inte alltid. Ekot skickade ut en enkät till poliser över hela landet. Nästan 300 poliser svarade och av dem uppgav var tionde att de hade låtit bli att anmäla en kollega. Det var frågan om allt från trafikbrott till misshandel.

Skälen varierar. Så här skrev några av poliserna i enkäten:

”Jag lät bli att anmäla eftersom en anmälan skulle bli alltför kostsam för kollegan som anmälts.”

”Jag kan förstå en kollega som i ilska tar i med hårdare tag än nödvändigt.”

”Jag tänkte anmäla, men facket avrådde mig från det.”

Kultur att skydda varandra
Ulf Berg är chefsjurist på Rikspolisstyrelsen och han ser mycket allvarligt på att poliser ser mellan fingrarna.

– Det är en för stor andel. Det ska inte vara någon som resonerar på det sättet. Vi i ledningen måste se till att regelverket efterlevs, säger han.

Forskaren Rolf Granér som har studerat poliskåren är inte förvånad över att regelverket inte alltid följs. Han menar att det inom polisen finns en stark kultur av att skydda varandra.

– Man anmäler inte och man vittnar inte mot en kollega. Antingen säger man att man inget har sett, eller så använder man den mer aktiva strategin och ser till att man inte kommer att se någonting när man märker att något är på väg att hända, säger Rolf Granér.

”Rädd att bli utfryst”
Även på Rikspolisstyrelsen är man medveten om att den här kulturen finns inom kåren.

– Vi vet att den finns och gör vad vi kan för att motverka den, säger chefsjuristen Ulf Berg.

Polisen Mikael Bennbom, som valde att inte anmäla sin kollega den där dagen i arresten, ångrar sig inte.

– Man vill inte ta obehaget. Rädslan för att bli utfryst, man är den som rår för att stämningen blir som den blir när en arbetskamrat kanske får sparken. Du ska ju gå kvar på det jobbet sedan, säger han.

Jonas Alsgren, SR Uppland
jonas.alsgren@sr.se

Mikael Funke, Front i P3
mikael.funke@sr.se