Huskvarna

Förorenade Lillån med potatisskal

Ett företag i Huskvarna hotas av 25.000 kronor i vite efter att dom släppt ut lakvatten och potatisskal i Lillån.

Företaget har tidigare förbjudits att göra utsläpp, men vid en inspektion i början av oktober upptäcktes rester av potatisskal i vattendraget.

Nu vill miljöenheten i Jönköpings kommun att Mark och Miljödomstolen utdömer vitet för företaget.