Danska bränsleceller ger konstgjord bensin

1:40 min

Danska forskare har tagit fram bränsleceller som kan framställa konstgjord bensin från vatten och koldioxid med hjälp av elektricitet. Det här blir koldioxidneutral bensin gjord av vindkraft när Danmark har elöverskott berättar bränslecellsforskaren Søren Højgaard Jensen.

– Vi vill göra syntetisk CO2-neutral bensin. Vi har gjort ekonomiska beräkningar som tyder på att det är god ekonomi i tillverkningen, enligt Søren Højgaard Jensen vid Risölaboratoriet på Danmarks Tekniska Universitet.

De beräkningar som Søren Højgaard Jensen gjort visar att den konstgjorda bensinen tillverkad av vatten och koldioxid kan konkurerera i pris med vanlig bensin när råoljepriset går upp till 80 Euro per fat vilket hände senast i våras. Men kalkylen bygger på att bränslet tillverkas när elpriset är lågt i Danmark under dagar med mycket outnyttjad vindkraft.

Bränsleceller är batterier som kan tankas så ett bränsle omvandlas kemiskt till el. Men en bränslecell går också att köra baklänges, så kallad elektrolys, så att vatten och koldioxid och koldioxid infångad från skorstenen på ett kraftverk med hjälp av el kan förvandlas till vätgas och kolmonoxid som sen via katalysatorer kan omvandlas till flera olika sorters bränslen, som biogas, eller bensin.

På Risölaboratoriet i Roskilde har redan Søren Højgaard Jensen bränsleceller som under högt tryck och höga temperaturer gjort syntetisk bensin. Nästa steg är en demonstrationsanläggning om ett år och han tror att det ska gå att tanka konstgjord och koldioxidneutral bensin inom 5-10 år på mackar.

Det finns dessutom redan en pilotfabrik i Danmark för den här typen av bränsleceller, och enligt Magnus Larsson på företaget Topsoe fuel cell, är de danska förhoppningarna på den nya miljötekniken stora.
– Danmark är ju ett stort vindkraftland och man pratar om att bränslecellsteknologin kan bli nästa stora industriella boom, säger Magnus Larsson gruppchef på Topsoe fuel cell som för ut bränslecellsforskningen till produkter på marknaden.