Trafikfarliga skolskjutsar

Det finns allvarliga brister i trafiksäkerheten när det gäller skolskjutsar, visar en ny studie.
I de flesta skolskjutsar saknas säkerhetsbälte och förarnas utbildning är bristfällig. Det framgår av en kommande rapport från Väg- och transportforskningsinstitutet, och som Svenska Dagbladet har tagit del av. Även när det gäller barnen finns det brister i utbildningen när det gäller trafiksäkerhet.