Länsstyrelser vägrar ange områden för vargflytt

2:35 min

Trots att regeringen begärt in besked om tänkbara områden att flytta varg till, har två av de tillfrågade länsstyrelserna nekat att ge något förslag. Dalarna och Värmland anger inga områden som tänkbara platser för att ta emot varg vid en eventuell flytt.

Regeringen har bett åtta mellansvenska län att ange två tänkbara områden vardera dit varg skulle kunna flyttas, och de svaren har Naturvårdsverket nu samlat in.

Det ska vara områden som inte redan är vargrevir, och med få tamdjur. De ska ligga långt ifrån större vägar och järnvägar samt inte vara för nära norska gränsen, för att undvika att varg utvandrar.

Det var detta sista Värmland angav som skäl för sitt nekande, plus att det redan finns vargrevir på andra möjliga ställen i länet.

Dalarna angav ett möjligt område i sydöstra länet, men där accepteras knappast varg.

Annars har Uppsala län och Stockholms län och Västmanland angett ett område vardera. Västra Götaland, Örebro län och Gävleborgs län har angett två möjliga områden.

Om de här områdena räcker är svårt att säga, enligt Helene Lindahl Vik, som är projektledare på Naturvårdsverket.

– Det kan man inte svara på nu, det vet man först sen när man vet hur många vargar det blir aktuellt att flytta ut. Men nu bedömer vi att nio områden är rätt många ändå, säger hon.

Riksdagen har tidigare beslutat att som mest ett 20 tal vargar kan komma att flyttas inom fem år, för att undvika inavel och för att flytta genetiskt värdefulla djur, hellre än skjuta dem. Den första flytten kan snart ske, då gäller det ett vargpar från norra Dalarna, där behovet beskrivs som akut.

– Tiken där är en varg som vandrade in förra året och som vi då flyttade. Sedan, efter många kringelibukter, hamnade hon till slut i norra Dalarna. Vi tror att hon har en partner där, men det var olyckligt att de råkade slå sig ned i renskötselområdet, säger Helene Lindahl Vik.

Erfarenheten av de två vargar som hittills flyttats är att de har klarat det bra rent fysiskt, men senare har de sprungit iväg från sina nya områden. Den ena så långt som från Dalarna till Norrbotten.

Olof Liberg som samordnar det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv säger att vargarnas rörlighet kan ha underskattats.

– Vi använder erfarenheter från Nordamerika framförallt, där de flyttat mkt varg. Vi använder deras erfarenhet att ta reda på hur långt rör de sig efter en flytt när man släppt dem. Det visade Våra vargar var mera rörligare än deras. Nu är det ju bara två fall ännu, det är lite för lite. De här två är nog rätt extrema, säger han.