Assange-process kan dröja ytterligare ett år

1:27 min

I dag kommer beslutet i brittisk domstol om Julian Assange ska utlämnas till Sverige för att kunna förhöras kring misstankarna om våldtäkt och sexuellt ofredande i Sverige. Men mycket talar för att beslutet kommer att överklagas, oavsett utfall.

Det har varit en lång process kring Julian Assange och om han ska överlämnas till Sverige. Han misstänks för våldtäkt och sexuellt ofredande och svensk åklagare vill förhöra honom i Sverige. Men när han inte kom till de förhör han var kallad till i förra året häktades han i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt för brott.

En europeisk arresteringsorder utfärdades och i december förra året greps Assange av brittisk polis. Han släpptes mot borgen, men bär fotboja och måste dagligen anmäla sig till den lokala polisen.

I Storbritannien har ärendet mycket kommit att handla om Julian Assange som grundare av Wikileaks som publicerat en rad känsliga dokument, inte minst för USA. Och många menar att han begärs överlämnad av Sverige för att sedan kunna utlämnas till USA. Men i dagsläget finns ingen begäran från USA.

I februari kom beslutet att Julian Assange skulle överlämnas till Sverige. Det överklagades och följdes av nya förhandlingar under sommaren. Och det nya beslutet kommer alltså i dag. Mycket pekar på att oavsett utfall kommer det att överklagas till högsta domstolen. Och Assange har tidigare sagt att han kommer gå vidare till Europadomstolen om brittiska HD inte tar upp fallet.

Om beslutet är att Assange ska överlämnas ska det verkställas inom två veckor. Om han överklagar kan det ta ytterligare ett år innan den långdragna processen får ett slut.