Varg

Förlängd skyddsjakt begärd

Naturvårdsverket har fått in en ansökan om förlängd skyddsjakt på vargen Kynna som vid fem tillfällen rivit får i Kronoberg.

Länsstyrelserna i Kronoberg och Skåne ska nu yttra sig över frågan och därefter tar Naturvårdsverket beslut om en eventuell förlängning.

Den skyddsjakt som nu pågår avslutas på fredag

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se