Svårt få arbetsskadeersättning som kvinna

1:53 min

Det är fortfarande svårare för kvinnor än för män att få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Trots att en lagändring för många år sedan skulle göra det mer jämställt. Det visar en ny rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen.

– Det är fler kvinnor än män som nekas ersättning från arbetsskadeförsäkringen när det gäller sjukdom, säger Malin Josephson, utredare på inspektionen för Socialförsäkringen.

Arbetsskadeförsäkringen ändrades 2002 för att den skulle bli mer jämställd så att fler kvinnor skulle kunna ta del av den.

Bland annat sa man att den försäkrade ska bedömas individuellt utifrån sina fysiska och psykiska förutsättningar.

Men så har det inte blivit. Fortfarande är det yrken som domineras av män som bedöms orsaka sjukdom, men mera sällan yrken som domineras av kvinnor.

– Ett syfte med förändringen var att skillnaderna skulle minska men de har de inte gjort.

Den granskning som inspektionen för Socialförsäkringen nu gjort där man har gått igenom alla nya ansökningar under 2009 och 2010 som rör sjukdom orsakad av skadlig inverkan i arbetet  visar att 39 procent av männen fick ja till ersättning, men bara 24 procent av kvinnorna.

Försäkringskassan har inte gjort allt de borde, säger Malin Josephson.

– Vi anser att de i för liten utsträckning tar hänsyn till befintligt skick i sina beslut.

Befintligt skick är enligt Malin Josephson att ta hänsyn till den enskilda individens känslighet och förmåga att klara av olika belastningar.

– Om man är två meter lång till exempel och stor och stark så kanske man har lättare för att klara tunga lyft än om man är 1, 50 lång och väger 40 kilo.

Det finns mer att önska av Försäkringskassans sätt att hantera arbetsskadeförsäkringen

– De har inte genomfört de intentioner som fanns, säger Malin Josephson.

Det är också allt färre som söker och beviljas arbetsskadeersättning, så kallad livränta, för sjukdom orsakad av arbetsmiljön. Antalet sökande har halverats på några år.

– Antalet individer som söker och beviljas livränta har minskat markant sedan 2007.