Otillräcklig beredskap vid svenska kärnkraftverk

2:24 min

De svenska kärnkraftverken har just redovisat resultaten av de stresstester som alla europeiska kärnkraftverk gjort efter Fukushimakatastrofen. Jan Hanberg, som leder utvärderingen vid SSM, säger att testerna visat att beredskapen mot jordbävningar inte är tillräcklig.

– I redovisningen vad gäller jordbävningståligheten har vi sett att vissa anläggningar inte fullt ut redovisat att de klarar kraven, säger Jan Hanberg vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

– En annan sak som skiljer sig från den traditionella redovisningen är att normalt har man ansett att ett block på en site drabbas av ett haveri. Erfarenheterna från Japan är ju att flera anläggningar kan drabbas samtidigt, och det ställer ju helt andra krav på gemensamma resurser.

EU beslöt efter katastrofen i Fukushima att alla kärnkraftverk ska göra nya bedömningar av risker och sin säkerhet. De ska bland annat redovisa hur anläggningarna tål olika slags naturkatastrofer, och anta att de skulle kunna vara värre än man tidigare räknat med.

De ska ange vad som sker om flera reaktorer slås ut samtidigt och hur länge de klarar ett långvarigt bortfall av elförsörjning.

Resultaten från dessa stresstester i de svenska anläggningarna kom nu i måndags in till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Förutom de svenska kärnkraftverken i Ringhals, Forsmark och Oskarshamn har också det Centrala mellanlagret för använt kärnbränsle svarat.

Preliminärt finns det säkerhetsförbättringar som Strålsäkerhetsmyndigheten vill se.

– Man kan ju tänka sig delar som brandstyrkan kanske behöver dimensioneras på ett annat sätt, man har gemensamma ledningscentraler som man använder sig av vid haveriförlopp, det kan även finnas bemanning som man behöver se över, säger Jan Hanberg.

Han säger att ett positivt svar är att svenska kärnkraftverk är jämförelsevis väl rustade mot en eventuell härdsmälta.

– De svenska anläggningarna har så kallade filterfunktioner så att man kan tryckavlasta innerslutningen genom ett filter och på det sättet hålla nere konsekvenserna om ett riktigt allvarligt haveri skulle inträffa.

Nu ska Strålsäkerhetsmyndigheten analysera svaren från kärnkraftverken och rapportera till regeringen och EU före årsskiftet.

Hör mer om stresstesterna av kärnkraftverken i  kl. 6 och 7.