Försäkringar mot grekisk kris stiger i pris

1:57 min

Beskedet från den grekiske premiärministern att det ska bli en folkomröstning i Grekland om krispaketet påverkade inte bara aktiemarknaderna och obligationsmarknaderna i går utan också handeln med så kallade CDS:er.

CDS:er är en slags försäkring som de som lånar ut pengar till euroländerna kan ta. Priset på dessa försäkringar steg betydligt.

– Nu har vi sett att kostnaden för att försäkra sig mot en betalningsinställelse för de här länderna generellt sett har ökat. De länder som anses vara mer riskfyllda, där har kostnaderna ökat mer. Bland annat för Grekland, Italien, Spanien, Portugal och så vidare, säger Jonas Ranneby, analytiker på SEB.

Investerare som vill låna ut pengar till ett land kan försäkra sig mot risken att landet ställer in betalningarna och att man då inte får tillbaka sina utlånade pengar.

En sådan försäkring kallas för CDS och det är också ett värdepapper som kan köpas och säljas på marknaden. När läget som nu har blivit mer osäkert för flera euroländer och priset för att försäkra sig mot en statsbankrutt har gått upp blir de som redan har sådana här värdepapper vinnare.

– I dag har man tjänat pengar om man hade köpt skydd på några av de här länderna, absolut.

Men frågan är nu vad som gäller för dem som har sådana här CDS-försäkringar mot att Grekland skulle ställa in betalningarna.

Förra veckan slogs ju fast att Grekland inte kan betala sina skulder, men EU:s krispaket förra veckan innebar ju också att långivare frivilligt gick med på att skriva ner sina krav på Grekland med hälften. Då kommer det troligtvis inte att betalas ut några pengar till innehavarna av Greklands CDS:er, säger Jonas Ranneby.

– Det är inte hundra procent klart men som det ser ut nu så kommer det antagligen inte att innebära att CDS:erna kommer att trigga, som vi säger, det vill säga att man kommer att bli tvungen att betala ut den här försäkringen.

När det inte går att köpa sig ett hundraprocentigt skydd mot att låna ut pengar till länder med skakiga finanser vill långivarna i stället ha högre ränta. Det kan ha bidragit till att räntorna på italienska statsobligationer steg i går.