Polisfacket: Alla måste anmäla

Polisförbundet anser att det är oacceptabelt att enskilda poliser låter bli att anmäla kollegor som begår övergrepp i tjänsten.

– Det är ett fall för mycket varje gång det rör sig om ett lagbrott. Även om det är en liten undersökning så ska man ta den på fullaste allvar och konstatera att ett fall är ett fall för mycket, säger Jan Karlsen som är ordförande i Polisförbundet.

I Sveriges Radios enkätundersökning, där 270 poliser runt om i Sverige svarat, framkom att var tionde polis någon gång sett mellan fingrarna när en kollega gjort nåt olagligt.

– Om den här undersökningen stämmer, och jag har ingen anledning att betvivla det, så är det angeläget att få en ändring till stånd när det gäller uppfattningarna om de här sakerna.

Vad gör ni då konkret åt saken?

– Från Polisförbundets sida har vi länge krävt att man ska kunna dra in legitimationen kortare eller längre perioder när det går snett under en polismans karriär.

I den här undersökningen talar ju poliser om att de inte anmäler eftersom de är rädda för repressalier. Hur kommenterar du det?

– Det låter ju fullständigt absurt. Inte ens tanken att man skulle drabbas av repressalier för att man vill hålla en hög moral och etik i sitt yrke får ju förekomma. Det låter för mig fullständigt främmande.

– Tyvärr känner jag inte igen det här, varken från våra egna undersökningar eller från de samtal Polisförbundet har med enskilda poliser ute på fältet.

Skulle du vilja säga att det är en öppen miljö inom poliskåren?

– Nej, det har ju vi från Polisförbundet påtalat länge utifrån våra arbetsmiljöundersökningar. Vi påtalar detta med ledarskapet och den hierarkiska organisationen, slutenheten och problemen med att kunna komma till tals i de här frågorna och det har vi gjort under många år, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen.

Jesper Henricson
jesper.henricson@sr.se