Lättare för iranier att få asyl i Sverige

1:56 min

Det blir lättare för iranska regimkritiker att få asyl i Sverige. Migrationsverket ändrar nu sina riktlinjer, och slår fast att risken för att råka illa ut har ökat för en hemvändande iranier som varit politiskt aktiv utomlands.

Situationen i Iran har försämrats på senare tid.

-- Vi har noggrant följt utvecklingen från valet 2009 till den arabiska våren här under våren 2011 och vi har sett en gradvis försämring av situationen i Iran, säger Migrationsverkets Mikael Ribbenvik.

Men det ni säger nu är att för någon som varit politiskt aktiv och regimkritiker i Sverige till exempel, så ser ni större risker för den personen att återvända till Iran än ni gjorde tidigare?

- Ja, exakt.

Det är på grund av ett allmänt hårdare klimat i Iran, och efter en vägledande dom i Migrationsöverdomstolen i september, som Migrationsverket nu ändrar sina riktlinjer.

Mikael Ribbenvik understryker att det även i fortsättningen är individuella prövningar som ska göras. Men för iranier som varit politiskt aktiva utanför Iran ändras nu bedömningen av den risk det innebär att skicka tillbaka dem till hemlandet.

Migrationsverket pekar också på att den iranska regimen ökat bevakningen av sina medborgare och deras politiska verksamhet utomlands.

– Det finns en vilja och en kapacitet hos ett fåtal länder att övervaka sina egna medborgare (i Sverige), och Iran är ett sådant land, säger Mikael Ribbenvik.

I praktiken gör Migrationsverkets nya riktlinjer det lättare för många iranier att få asyl i Sverige. Men, enligt Mikael Ribbenvik, handlar det inte om någon stor kursändring.

För allteftersom läget i Iran har försämrats har Migrationsverket vägt in det i sina bedömningar. Förra året var det knappt 24 procent av de asylsökande iranierna som fick uppehållstillstånd i Sverige. Hittills i år handlar det om drygt 35 procent.

– Det är inte så att ett ställningstagande på det här sättet, får det att vända helt: Först fick ingen stanna och nu får alla stanna. Här ser vi istället en gradvis försämring, och det återspeglas också i bifallssiffrorna från Iran, säger Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik.