Stockholm

Giftiga ämnen hittades på badplats

Vinterviken, ett populärt ställe för bad och promenader i Stockholm, är en av länets mest förorenade platser. Jorden där innehåller höga halter av bly och arsenik och man ska helst inte få jord i munnen eller bada på vissa platser i området, enligt Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen håller på att inventera och granska ställen i länet där man tidigare haft industrier.

I Vinterviken tillverkades sprängämnen en gång i tiden.

Vinterviken hamnar på en nionde plats på tioitopp-listan över förorenade platser i länet.

Oljeraffinaderiet Nynäs Refining AB i Nynäshamn är den mest förorenade platsen i länet.

Sedan 1997 inventerar länsstyrelserna branschvis landets förorenade områden på uppdrag av Naturvårdsverket.

Målet är att samtliga förorenade områden ska vara inventerade och riskklassade 2013.