tisdag 8 november

Samtalet: "Skolan överger barnen"

”Feltänkt” heter en av Inger Enkvists böcker där hon skriver om den svenska skolan som ett högriskprojekt. Att låta barn utan fullständiga kunskaper gå vidare till nästa årskurs är en missriktad ”snällism”, enligt Inger Enkvist, som är professor i spanska.


”Feltänkt” heter en av Inger Enkvists böcker där hon skriver om den svenska skolan som ett högriskprojekt. I en rad artiklar och böcker har hon kritiserat utbildningspolitiken. Tydligare krav och mer ordning och reda är Enkvists recept mot den orättvisa som yttrar sig i att elever inte får den kunskap de har rätt till på grund av strul och bråk i skolan. Att låta barn utan fullständiga kunskaper gå vidare till nästa årskurs är en missriktad ”snällism”, enligt Enkvist.

”Det är inte snällt utan det är att överge barnen och lämna dem vind för våg” säger Inger Enkvist i samtalet med Lars Mogensen.

Producent: Lars Mogensen, Lokatt Media.