Stora skillnader i sjukskrivning

Det råder stora skillnader i sjukskrivning och diagnoser mellan olika yrken, enligt en rapport från Försäkringskassan.

Präster, psykologer och behandlingsassistenter har flest startade sjukskrivningar för psykiska diagnoser, det visar en ny rapport från Försäkringskassan, som beskriver hur sjukskrivningsdiagnoser varierar mellan anställda i olika yrkesgrupper.

Marie Mulder är analytiker på Försäkringskassan:

– Det är svårt att uttala sig om vad som utmärker ett specifikt yrke men vad vi kan säga i stora drag är att omvårdande yrken ofta har en väldigt psykiskt påfrestande arbetsmiljö. De har höga krav på sig och små möjligheter att påverka sitt eget arbete, det kan vara en bidragande orsak, säger Marie Mulder.

Marie Mulder har kartlagt hur antalet sjukskrivningar som pågått i mer än 14 dagar varierade mellan olika yrken och yrkesgrupper år 2009.

Resultaten är delvis väntade. De vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna är enligt Försäkringskassan ryggvärk och psykiska sjukdomar. Bland yrkesgrupper med ryggvärk dominerar serviceyrken och byggnadsarbetare.

Bland kvinnor startas mer än dubbelt så många sjukskrivningar bland anställda inom process- och maskinoperatörsarbete än bland anställda i lednings- och chefspositioner.

När det gäller män startas tre gånger fler sjukskrivningar i yrken utan krav på yrkesutbildning jämfört med män som jobbar som olika typer av chefer.

Men Marie Mulder på Försäkringskassan är ändå överraskad över resultaten.

– Det jag tyckte var anmärkningsvärt var att det fanns så stora skillnader när det gäller till exempel ryggvärk mellan olika yrken, jag hade inte trott att de skulle vara så stora, säger Marie Mulder.