sandviken

"Man är tvungen att agera på misstanke"

7:04 min

I gårdagens Uppdrag Granskning i SVT mötte vi två föräldrar i Sandviken som fick sina döttrar tvångsomhändertagna och anklagades för sexuella övergrepp, men enligt tv-reportaget så var grunderna för omhändertagandet lösa. Trots att föräldrarna blev frikända i tingsrätten så valde Socialtjänsten i Sandviken att fortsätta tvångsomhänderta parets barn.

Fallet har väckt stor uppmärksamhet, och många undrar hur det här kan hända.

- Intresset för att skydda barn väger så pass tungt att vi får acceptera att föräldrar och andra kan råka illa ut. Man är tvungen att agera redan på misstanke, säger Per-Anders Sunesson, tillsynschef på Socialstyrelsen.

Kan du förstå att föräldrar kan känna sig oroliga att det ska hända dom?

- Rent teoretiskt kan det hända vem som helst. Vi föräldrar har många vardagliga situationer när vi haft småbarn som sagt saker som i 99,9 procent av fallen inte betyder nånting. Men lagstiftningen är utformad på det sättet att man är skyldig att ingripa om det finns påtaglig risk för barnet. Det är en vanklig sak att bedöma, men dom har det svåra uppdraget.

Efter Uppdrag Granskning i SVT i går kväll så JO-anmäls nu en åklagare i Gävle och en enhetschef på Sandvikens kommun. Anmälaren är en man i Helsingborg. Åklagaren i fallet med Sandvikenfamiljen JO-anmäls också av en kvinna i Stockholm.

Staffan Mälstam
staffan.malstam@sverigesradio.se