Lojstaruss slipper krav på ligghall

0:59 min

Jordbrukverket har än en gång gett dispens från kravet på ligghall för russen på Lojsta hed. Dispensen gäller nu i fem år. Hittills har dispenser getts på kortare tid.

Det finns totalt 91 russ i Lojstaskogen som ska släppas ut i vinterhagen på fredagen.

- Och de kan se fram emot lite extra gott hö för att fira dispensen från kravet på ligghall, säger tillsynsmannen Ingvar Andersson, som är nöjd med beslutet.