Hallsta och Herräng förorenat

Området kring Hallsta pappersbruk hör till de mest förorenade i hela Stockholms län. Det visar en sammanställning som Länsstyrelsen har gjort för att planera var framtida saneringsinsatser måste ske.

Ytterligare ett ställe i Norrtälje kommun återfinns på listan, närmare bestämt Herräng där det fram till sent 60-tal fanns ett järnverk.
Inför 2012 har Länsstyrelsen nu sökt pengar hos Naturvårdsverket för saneringinsatser runtom i Stockholm län.