Koldioxidutsläppen fortsätter att öka

De globala utsläppen av koldioxid ökar snabbare än de värsta scenarion som FN:s klimatpanel skissade för fyra år sedan.

Det visar siffror för 2010 från det amerikanska energidepartementet.

Det äventyrar målet att jordens medeltemperatur inte ska öka mer än två grader.

– I den här takten finns det ingen chans att klara det, säger Colin Jones, som är chef för SMHI:s klimatforskningsinstitut, Rossby Centre,

Om medeltemperaturen stiger mer än två grader över den nivå som rådde före industrialiseringen, så är risken stor för svåra oöverskådliga klimateffekter.

 Hittills har medeltemperaturen stigit med trekvarts grad. Det finns redan växthusgaser i atmosfären som kan trycka upp temperaturökningen till en grad, och utsläppen ökar nu snabbare än FN:s klimatpanel räknade med i sina värsta prognoser för fyra år sedan.

Miljöminister Lena Ek, C, är bekymrad över ökningstakten.

– Det är verkligen inte bra för vi vet att vi måste klara tvågradersmålet annars så blir det väldiga konsekvenser för miljön och vi får ett väder som blir väldigt ryckigt och svårt att hantera.

– Kostnaderna för miljöeffekterna ökar också så det här var inget bra besked.

Under 2010 ökade de globala koldioxidutsläppen med 564 miljoner ton, eller med sex procent mot året innan, 

Att ökningen är så stor beror delvis på att den legat lågt föregående år, på grund av lågkonjunkturen i många ledande industriländer.

Samtidigt växte ekonomin på andra håll i världen, som i Kina, Indien och Brasilien.

De största utsläppsökningarna står Kina och USA för, de svarar ensamma för halva ökningen.

En god nyhet är att Kyotoprotokollet tycks ha effekt. Det är den enda överenskommelse som hittills finns för att begränsa växthusgasutsläppen.

De industriländer som skrivit under, har minskat utsläppen med åtta procent från 1990.

Bland dem finns EU-länderna, men inte USA. Lena Ek tror att bara små framsteg kan göras vid FN:s kommande klimatmöte som hålls i Durban om en månad.

– Det är ganska svårt, de länder som finns knutna till Kyotoprotokollet gör ganska bra ifrån sig. Det är de stora länderna som släpper ut mycket som vill förhandla men inte vill lova någonting som är problemet.

Lena Ek tror att ekonomiska argument kan spela roll för klimatfrågan.

– Vi har kostnader för finanskris och efterföljande jobbkris. Då är det ganska kortsiktigt att dra på sig en massa extrakostnader för klimatkrisen också i det här läget. Det smart vore att investera i teknik som drar ned utsläppen och effektiviserar industrin.

– De argumenten försöker jag föra fram i förhandlingarna med USA. För de andra argumenten har man ju diskuterat i tio år och det har ju inte fungerat.