Nej till delat ledarskap i V

1:29 min

Vänsterpartiets partistyrelse har i dag uttalat sig för att partiet ska fortsätta ledas av en person.  På senare tid har alltfler vänsterpartister velat ha ett delat ledarskap, men partistyrelsen tror inte att ett delat ledarskap skulle lösa vänsterpartiets problem.

– Vi tror att vi får lättare att förnya och demokratisera Vänsterpartiet och får mer av en gemensam ledning av partiet om vi har färre personer som har fått sin position utsedda av kongressen säger Lars Ohly, partiets avgående ledare.

– Därigenom stärks partistyrelsen och det kollektiva ledarskapet

Frågan om delat ledarskap har splittrat partiet. Argumenten för två partiledare har bland annat varit att det skulle öka jämställdheten och demokratin och att det också skulle signalera modernitet och förnyelse. 

Men partistyrelsen menar att alltför mycket makt då skulle läggas på partiledarna och att partistyrelsen inte längre skulle ha så mycket att säga till om. Men enligt Lars Ohly var det ändå inget enkelt beslut. .

– Som alltid ska beslut fattas efter att man noga lyssnat på motståndarsidans argument. Det kan göra att man blir lite ambivalent för det finns bra argument för delat ledarskap.

Partistyrelsen kommer att rekommendera att kongressen att rösta nej till förslaget om delat ledarskap. Det är kongressen som tar det slutgiltiga beslutet i januari.

Jonas Sjöstedt, som är en av partiledarkandidaterna, är för delat ledarskap och han tycker partiledningens beslut i dag är beklagligt.

– Det var ungefär som man trodde att det skulle gå, att partistyrelsen och partiledningen inte vill förnya partiets arbetssätt på det här viset. Men det innebär inte att diskussionen är slut.