Vänern

Mängden dioxin har minskat

1:37 min

Trots de höga halter av dioxin i vänersiken så har halten dioxin i Vänern minskat kraftigt de senaste 20 åren, enligt mätningar som redovisas av Vänerns Vattenvårdsförbund.

Med hjälp av fisken har man sett att halterna av dioxin i norra delarna har minskat till en tredjedel, vilket också havsörnens återkomst är ett bevis på. Men det är fortfarande höga halter.

– De sista åren har minskningen stannat av, så vi har ungefär samma förhöjda nivåer av dioxin, säger Agneta Christensen på Vänerns Vattenvårdsförbund.

Många före detta sågverksområden sprider dioxin via vatten till Vänern. Dioxin är svårbemästrat eftersom det är så oerhört små koncentrationer som blir giftiga. Om ett enda litet gram fördelas till all jordens befolkning, så bör inte en människa få i sig mer på en dag enligt de gränsvärden som finns för hälsa.

Bara i Lillälven utanför Säffle transporteras en tredjedel av det dioxin som är hälsosamt för en normalstor människa, i en hink med vatten från älven. På bara ett av de gamla sågverksområdena uppströms finns mellan 30 - 40 gram dioxin.

– Mycket av ämnena från gamla sågverk ligger kvar i marken, men det är viktigt att se till att de inte kommer ut i vattendrag, säger Agneta Christensen på Vänerns Vattenvårdsförbund.