Halland

Stroke kan förebyggas i tid

1:24 min

Ett stort antal strokefall kan förhindras genom att patienter screenas för förmaksflimmer som är en av de vanligaste orsakerna till stroke. Det tror svenska forskare som nu inleder en stor studie på 13 000 personer i Halland och Stockholms län.

I Halland kommer 2 000 personer mellan 75 och 76 år att ingå i studien. De kommer att få registrera EKG  både på en mottagning och hemma med en så kallad tumEKG. En apparat som är ungefär lika stor som en mobiltelefon med metallsensorer som mäter och registrerar hjärtrytmen genom att patienten placerar sina tummar på metallplattorna. På så sätt tror forskarna att de kommer att hitta en hel del personer som inte vet om att de har förmaksflimmer som alltså är den vanligaste orsaken till stroke. 

– Genom att sätta in blodförtunnande medicin så kan risken att drabbas av stroke minskas med upp till 70 procent, säger Johan Engdahl som är överläkare och universitetslektor på medicinkliniken i Halmstad och som leder studien i Halland.

 – De som har förmaksflimmer och drabbas av stroke drabbas ju väldigt hårt både personligen och anhöriga. Även sjukvården och samhället drabbas hårt av kostnader, säger Johan Engdahl.

Studien förväntas inte bara visa att det går att förebygga stroke utan beräkningar visar också att det går att spara stora pengar på vården. För varje strokepatient kostar nämligen i genomsnitt 600 000 kronor och i hela studien tror man att ett hundratal strokefall kommer att kunna undvikas genom behandlingen.

– Enligt de beräkningar vi försöker göra så får man flerfaldigt pengarna tillbaka genom att hitta förmaksflimmer och behandla i förväg. Det är ju mer tilltalande att förebygga ett insjuknande i den mån man kan i alla fall.

Fakta:

*13 000 personer mellan 75 och 76 år kommer att inga i studien i Halland och Stockholms län. Drygt 2 000 i Halland.

* Hälften kommer att få frågan om att registrera EKG för att hitta förmaksflimmer. Andra hälften blir kontrollgrupp.

* Där det är befogat sätts blodförtunnande medicin in och det förväntas minska risken för stroke med 70 procent.

* Resultaten kommer att följas upp under fem år.

* Risken att drabbas av stroke för patienter med förmaksflimmer ligger på mellan 25 och 30 procent.