Valdemarsvik

Marksanering i Gusum dröjer

1:33 min

Inte förrän 2013 inleds saneringen av marken i Gusum där de gamla bruksbyggnaderna låg. Först då räknar Valdemarsviks kommun med att ha fått tillstånden beviljade från Miljödomstolen.

Det har nu gått nästan ett år sedan byggnaderna revs och i marken och i den intilliggande ån finns miljögifter i form av bland annat koppar, zink och PCB.

Den första etappen av saneringsarbetet, själva rivningen av byggnaderna, blev klar förra året. Det enda som påminner om att bruket en gång legat där, är bottenplattorna från byggnaderna, som inte får röras nu eftersom mer gifter då kan frigöras.

Hela saneringen beräknas kosta 68 miljoner kronor. Då kommer staten att bidra med huvuddelen, 65 miljoner.

– Vi är väldigt tacksamma att vi får statliga medel till det här för kommunen hade ju själv inte mäktat med att göra en sån här sanering, säger Anette Källman som är miljökontrollant vid Valdemarsviks kommun.