Få kommer in på riksgymnasium

Hälften av ungdomarna som sökte till Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Umeå kom inte in. Orsaken är att gymnasiet inte har något individuellt program, för dom som saknar fullständiga grundskolebetyg. Skolminister Ingegärd Wärnersson ska föreslå Skolverket att se över regelverket.