Carema care

Carema slutar med bonus efter kritik

1:41 min

Carema Care, som kritiserats hårt för kvaliteten på två av sina äldreboenden i länet har delat ut bonus till cheferna när verksamheten gått med vinst. Det har lett till besparingar som påverkat kvalitén på vården. Nu ska företaget sluta med det säger Kerstin Stålskog som är affärsområdeschef för äldreomsorgen på Carema Care.

– Bonusar i den här branschen är inte helt oproblematiska. Så är det, säger Kerstin Stålskog.

Det stormar rejält just nu kring det privata vårdföretaget Carema Care. Först kom avslöjandena om allvarliga brister och vanskötsel av de äldre på två av företagets äldreboenden i Stockholm. Igår berättade SVT:s dokument inifrån att Carema Care betalat ut vinstbaserad bonus till sina chefer. Enligt Sveriges Kommuner och landsting, SKL, är bonus inom vårdsektorn bara ok om de har kopplingar till kvalitet.

Att som Carema Care belöna sina chefer enbart på grund av de ekonomiska resultaten är inte acceptabelt. Det säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting.

– Det känns ju tveksamt som incitament eftersom erfarenheten och andra bonusar inte bara är utformade efter ekonomiska resultat utan också kvalité.

Efter kritiken meddelar alltså nu Carema Care att de ska sluta betala ut vinstbaserade bonus. I framtiden ska kvaliteten i verksamheten spela en större roll säger affärsområdeschef Kerstin Stålskog.

– 2012 kommer det att vara kvalitetsaspekten som ska vara grunden för bonusutbetalningar.

Hur tror du att förtroendet för en privatdriven vård förändrats efter de turer som varit?

– Jag kan absolut förstå och jag har full respekt för människors reaktioner efter den här sista tidens kritik som vi har fått.