I dag börjar Nordstream leverera gas till Europa

I dag börjar den omstridda gasledningen Nordstream att leverera rysk naturgas till hushåll i Europa. För Rysslands del betyder Nordstream en direktlänk till den europeiska marknaden och är därför av största strategiska betydelse.

I staden Uchta, knutpunkt för det nordryska gasledningssystemet, känner många stolthet i dag.

– Å, det betyder allt, det är vårt liv, säger Tatjana Petrova när jag frågar vad gasen och oljan betyder för staden Uchta.

Hon städar åt bolaget Gazprom Transgaz Uchta, ett dotterbolag till Gazprom.

Uchta, som ligger i Komirepubliken i nordvästra Ryssland, är som spindeln i nätet av verkliga och planerade ledningar som leder gasen från främst de väldiga gasfälten i Sibirien vidare ut över Ryssland och till Europa.

Nordstream är den första ledningen som går raka spåret till EU:s marknad, utan omväg via Ukraina eller Vitryssland som regelbundet hamnar i konflikt med Ryssland över priset på den ryska gasen.

– Nordstream är i första hand ett projekt för att minska riskerna med transitländer, säger Aleksej Gromov, vice vd vid Institutet för energistrategi i Moskva.

Projektet startade 2005 och har varit omdiskuterat, även i Sverige, eftersom en del av ledningen går genom svensk ekonomisk zon.

Diskussionen har främst handlat om gasledningen skulle kunna skada den känsliga havsbotten. Men efter försäkringar om att miljön inte kommer att skadas gav svenska regeringen för två år sedan projektet grönt ljus.

Frågan har också diskuterats ur säkerhetspolitisk aspekt. Är det bra att Europa blir så beroende av Ryssland och landets rika naturtillgångar?

När Nordstreams båda rörledningar är färdigbyggda nästa år kommer ledningen att förse Europa med 55 miljarder kubikmeter rysk gas per år.

Men enligt Alexej Gromov är Ryssland faktiskt mer beroende av Europa för sin gasexport än vad Europa är av rysk gasimport.

I Uchta där pälsarna är på i novemberkylan, häromdagen var det 20 minusgrader, är i alla fall Tatjana Petrova stolt över att Europa nu förses med gasen härifrån. Men hon önskar att lite mer av inkomsterna stannade här, i Uchta.

– Jag skulle vilja ha bättre bostadshus och bättre vägar, förhållandena här är ganska dåliga, säger hon.