Silte

Risk för bekämpningsmedel i grundvattnet

1:10 min

2 500 liter bekämpningsmedel rann ut i Silte på södra Gotland, när en traktor med besprutningstank på måndag eftermiddag välte och sprack i ett dike.

60 kubikmeter förorenad jord har grävts bort och risk finns för att giftet når grundvattnet. Miljö- och hälsoskyddskontoret kommer att ta prover på jorden så snart som möjligt.

Ett av preparaten är lättlösligt i vatten och därför finns det risk för att det kan nå grundvattnet.

Om det skulle hända kan det ställa till stora problem, eftersom gifterna inte bryts ner. Det kan leda till att vattnet inte kan användas för människor och djur och då måste vattnet hämtas från något annat ställe och köras till de berörda fastigheterna, enligt Urban Åhslund vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.