UMEÅ

Trött läkare gav spädbarn för mycket morfin

Ett nyfött barn på Norrlands universitetssjukhus fick tio gånger så hög morfindos som avsett. Läkaren säger att han hade jobbat i 20 timmar och var trött. Händelsen har nu utretts av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen konstaterar att det hittills inte gjorts något för att förbättra arbetsmiljön för läkarna, men att de personalförstärkningar som planeras kommer att minska risken för felbehandlingar på grund av trötthet.

Barnet bedömdes inte ha fått några skador av den höga dosen.

En granskning som Sveriges Radio Västerbotten gjorde sommaren 2010 visade att läkarna i Västerbotten jobbar mycket övertid. Under 2009 handlade det om 75 000 övertidstimmar timmar eller 40 heltidstjänster.