Nord stream

Pompa och ståt när gasledning invigs

1:43 min

I dag invigs den omstridda naturgasledningen Nord Stream, som går mellan Ryssland och Tyskland, via svensk ekonomisk zon i Östersjön. Tysklands förbundskansler Angela Merkel och den ryske presidenten Dmitrij Medvedev närvarar vid invigningen av förbindelsen, som väcker både förhoppningar och oro.

Lite osynkat blev det allt med nedräkningen men ändå pompa och ståt, när Merkel och Medvedew med flera prominenta gäster symboliskt släppte in den första sibiriska naturgasen i tyska gasnätet, gas som färdats genom den nya Nord Stream-förbindelsen genom Östersjön.

Den går från Ryssland, norr om S:t Petersburg, över havsbotten på svensk ekonomisk zon nära Gotland och kommer i land i nordöstra Tyskland, i det lilla samhället Lubmin, där festligheterna i dag hölls.

– Det här är ett av de största energiprojekten i vår tid, sade Tysklands förbundskansler Angela Merkel och talade också om ett strategiskt energipartnerskap mellan Ryssland och Europa.

Men enligt beräkningar från den Internationella Energimyndigheten IEA, kommer Europas naturgasbehov att vara betydligt större år 2030 än nu, och den gas som levereras genom Nord Stream kommer bara att täcka en fjärdedel av det behovet.

Därför planeras redan nu ytterligare en gasledning från Ryssland till Europa, i en sydlig sträckning, South Stream.

Men även en ledning som når Europa från gasfältsländer i Kaukaus projekteras också.

Och i Ryssland nämns också redan önskemål om att bygga en tredje pipeline i Nord Stream-förbindelsen i Östersjön:

– Vi har inget uppdrag att bygga en tredje ledning, men vi har sett att ryssarna har uttryckt sådana idéer, vi får se om det blir så, säger Dirk von Ameln som ingår i Nordstreams ledningsgrupp.

Kritikerna menar dock att Europa med de här ledningarna gör sig alldeles för beroende av Ryssland i en så viktig fråga som energi. 

Dessutom har grannländer som Polen uttryckt säkerhetspolitisk oro för den nya ledningen, de mest frispråkiga kritikerna där har jämfört Nord Stream med icke-angreppspakten som Ryssland och Tyskland slöt före andra världskriget.

Rent säkerhetsmässigt övervakas Nord Stream-anläggningen från en central i Schweiz.

Säkerhetsfrågorna har enligt företaget utretts noga och den enda fara för ledningen som man kan se är att ett sjunkande fartyg skulle kunna träffa ledningen.

Därför ligger rören nedgrävda tre meter i havsbotten när de passerar viktiga farleder i Österskön och fartyg får inte ankra nära ledningen.

– Sannolikheten att ett fartyg ska träffa ledningen är en på 100 000 år, det vill säga  i praktiken lika med noll, säger Nord Streams säkerhetschef Peter Massny förhoppningsfullt.